Pobranie danych z MySQL - biblioteka

0

Witam
Piszę prostą aplikację która będzie pobierała i wyświetlanie dane z bazy danych MySQL. Baza danych jest postawiona na XAMPP i dane do niej są wysyłane przez Arduino. Mam już skrypt w php do wyświetlania tych danyh ale nie wiem jak to zrobić w C#. W internecie jest niby dużo informacji na ten temat ale wszędzie widzę, że konfigurowana jest baza danych MS SQL. Proszę o pomoc jak mam rozwiązać ten problem. Dodam jeszcze że dopiero zaczynam programować w C#.

0

Faktycznie może zbyt ogólnie opisałem temat ale największy problem polegał na tym, że nie wiedziałem, że muszę pobrać dodatek Connector / NET i nowością dla mnie było dodanie odwołania do projektu. Doszedłem do mementu gdzie wzorując się tutrialem stworzyłem klasę do komunikacji z bazą danych ale mam problem z wyświetleniem odebranych wartości w Textbox. Tak wygląda moja klasa do komunikacji:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
using MySql.Data.MySqlClient;

namespace odczyt_sql
{
  class DBconnect
  {
    private MySqlConnection connection;
    private string server;
    private string database;
    private string uid;
    private string password;

    //konstruktor
    public DBconnect()
    {
      Initialize();
    }

    private void Initialize()
    {
      server = "localhost";
      database = "ethernet";
      uid = "root";
      password = "";
      string connectionString;
      connectionString = "SERVER=" + server + ";" + "DATABASE=" + database + ";" + "UID" + uid + ";" + "PASSWORD=" + password + ";";

      connection = new MySqlConnection(connectionString);
    }

    private bool OpenConnection()
    {
      try
      {
        connection.Open();
        return true;
      }
      catch (MySqlException ex)
      {
        switch (ex.Number)
        {
          case 0:
            MessageBox.Show("Cannot connect to server. Contact administrator");
            break;

          case 1045:
            MessageBox.Show("Invalid username/password, please try again");
            break;
        }

        return false;

      }
    }

    private bool CloseConnection()
    {
      try
      {
        connection.Close();
        return true;
      }
      catch (MySqlException ex)
      {
        MessageBox.Show(ex.Message);
        return false;
      }
    }

    public List< string >[] Select()
    {
      string query = "SELECT * FROM data ORDER BY id DESC";

      List<string>[] list = new List<string>[5];
      list[0] = new List<string>();
      list[1] = new List<string>();
      list[2] = new List<string>();
      list[3] = new List<string>();
      list[4] = new List<string>();

      //otwarcie połączenia
      if (this.OpenConnection() == true)
      {
        MySqlCommand cmd = new MySqlCommand(query, connection);
        MySqlDataReader dataReader = cmd.ExecuteReader();

        while (dataReader.Read())
        {
          list[0].Add(dataReader["id"] + "");
          list[1].Add(dataReader["even"] + "");
          list[2].Add(dataReader["temperature"] + "");
          list[3].Add(dataReader["humidity"] + "");
          list[4].Add(dataReader["head_index"] + "");
        }

        dataReader.Close();

        this.CloseConnection();

        return list;
      }
      else
      {
        return list;
      }

    }
  }
}

a wyświetlanie próbuje zrobić w nasypujący sposób:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
using MySql.Data.MySqlClient;

namespace odczyt_sql
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();

      DBconnect DB = new DBconnect();
      dane.Text = DB.Select;
    }
  }
}

Niestety przy DB.Select wyskakuje komunikat że nie można przekonwertować na string.

1

Oszukujesz.

To się nie kompiluje.

0

liste masz typu string a z bazy wyciagasz object
dodaj tam .ToString() i powinno ruszyc.

0

Kolego hipekk ja nie pisałem że to się kompiluje, błąd wyskakiwał już przy wprowadzaniu funkcji.

Zapisałem to tak:

dane.Text = DB.Select().ToString();

Projekt już się kompiluje ale wyskakuje błąd komunikacji z bazą danych : "Cannot connect to server. Contact administrator". Sprawdzałem czy poprawnie są dane logowania, sprawdzałem czy jest zapisane tak jak na przykładach w internecie i nie widzę błędu. Sprawdziłem też na drugim komputerze aby wyeliminować problem z xamppem i cały czas nie łączy się z bazą danych.

0

Z problemem z komunikacją już sobie poradziłem zmieniając connectionString na taki:

connectionString = @"SERVER= localhost; userid = root; password = ; database = ethernet ";

Mam teraz problem z wyświetlaniem danych w textbox bo zamiast danych wyświetla się w nim komunikat: " System.Collections.Generic.List`1[System.String][]"

0

bo konwertujesz cala liste do stringa
spróbuj tak:
usun tego ToString i w liscie juz konwertuj
list[0].Add(dataReader["id"].ToString() + "");

0

Dodałem ToString do listy i usunąłem z wywołania w TextBox i tam taki oto komunikat:
screenshot-20181231134318.png

0

Wynikiem operacji DB.Select() jest lista stringów, a nie jeden string, więc nie możesz przypisać tego do zmiennej typu string. Użyj np. metody First(), aby z tego, co ci zwróci Select() dostać pierwszy element.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0