Poprawne użycie wątków i metod statycznych

0

Tak jak w tytule. Jak poprawnie użyć tutaj wątku i metody statycznej aby dało się korzystać ze zmiennej litera_A?
Teraz mi pokazuje błąd, że oczekuje obiektu:

Dla niestatycznego pola, metody lub właściwości „Form1.litera_A” wymagane jest odwołanie do obiektu

Oraz czy będzie to poprawne użycie Wątku, który obsłuży FORME? Zależałoby mi aby niezależnie od funkcji, która sobie w tle działała był dostęp do okienka FORM i była możliwość aktualizować dane w oknie, w funkcji zapisu / odczytu danych z pliku TXT, które mają zamiar powstać...

PS:
Czy ktoś mi wyjaśni co tu robi pętla WHILE?
Kod na żywca zerżnięty z pomocnej odpowiedzi z wątku: https://4programmers.net/Forum/Ci.NET/319966-zliczanie_wcisnietych_przyciskow_przez_klawiature

A chodzi mi o to, że bez tego While nie działa :) I nie przechwytuje znaczków.

 public partial class Form1 : Form
  {
    [DllImport("user32.dll")]
    public static extern int GetAsyncKeyState(Int32 i);

    public Int64 litera_A = 0;

    public Form1()
    {
      InitializeComponent();

      Thread t = new Thread(StartLogging);

      Show();
      StartLogging();
    }

    static void StartLogging()
    {

while (true)
      { 
        for (Int32 i = 0; i < 255; i++)
        {
          int keyState = GetAsyncKeyState(i);
          if (keyState == 1 || keyState == -32767)
          {
            //  Console.WriteLine((ConsoleKey)i + " a jego kod to: " + i.ToString());

            Console.WriteLine(litera_A.ToString());
            switch (i)
            {
              case 65:
                {
                  litera_A++;
                  break;
                }
            }

          }
        }
      }
    }
0

Myślę że najpierw powinieneś zrozumieć jak działają metody statyczne, a dopiero potem brać się za wątki.

Weź pod uwagę, że skoro StartLogging jest statyczna, to można ją wywołać bez żadnego obiektu Form1, więc ta Twoja zmienna A wcale nie musi być zainicjalizowana.

Bo domyślam się że chcesz zrobić jakiegoś key-loggera?

1

Przed metodami statycznymi ogarnąłbym jeszcze co robi pętla while.

0

Nie chce keyllogera pisać o czym pisałem w poprzednim wątku.
Chcę tylko czysto statystycznie dla siebie, zbadać i zapisać ile razy walę palcami w klawiaturę ;] Stąd taki prosty programik ...

A nie wiem czy wątki potrzebuję, ale skoro while blokuje mi forme ...

Wiem co robi pętla while, ale nie wiem czemu bez niej program nie działa.

1
 1. Masz funkcję GetAsyncKeyState(), którą chcesz wywoływać co jakiś czas żeby sprawdzać jaki klawisz masz wciśnięty.
 2. Żeby wywoływać ją co jakiś czas i sprawdzać jaki masz klawisz, musisz to wsadzić do jakiejś pętli (obojętnie jakiej), prawdopodobnie z jakimś sleepem - albo wymyślić jakiś inny sposób jak dodać interwał do wywoływania GetAsyncKeyState().
 3. Mając taką pętlę musisz:
  a) Albo pogodzić się z tym że Form nie reaguje na zdarzenia - bo przecież jest zajęta tą nieskończoną pętlą która słucha na GetAsyncKeyState()
  b) Albo olać to, bo nie wiem w ogóle po co taki program potrzebuje interfejs graficzny i formularz? Obeszłoby się bez tego.
 4. Albo możesz to wsadzić do wątku, który będzie miał w sobie taką pętle. Ale oczywiście ten wątek nie powinien modyfikować pól w formularzu! Tylko mieć jakiś swój zestaw danych w którym będzie przetrzymywał informacje które chcesz zbierać.
 5. Potem jak zatrzymasz wątek, to możesz te dane zapisać gdzieś do pliku czy gdzieś.
0

Forma jest po to aby się aktualizowała i pokazywała w tej chwili statystykę danych, które są aktualizowane w pliku txt, i wyświetlane na formie.
No właśnie po to są chcę wątek zrobić.

Ale to się chrzani na używaniu zmiennych. ...

0

Po pierwsze

Thread t = new Thread(StartLogging); // instancjonowanie wątku, który umie odpalić StartLogging nieblokująco

Show();
StartLogging(); // odpalenie StartLogging() blokująco

Jak widzisz ostatnia linijka to wywołanie StartLogging(), która ma ogromną pętlę w środku. Pozbądź się tego. Dodatkowo, nigdzie nie startujesz wątku t. On się stworzył, ale się nie uruchomił, tylko go zadeklarowałeś.

I najważniejsza sprawa, dostęp do wszystkich danych w Twoim formularzu musi być synchronizowany - to jest głębszy temat, ale poczytaj o tym w google "c# synchronized fields".

0

A dobra po prostu:
public Form1()
{
InitializeComponent();

    Thread t = new Thread(StartLogging);
    t.Start();
    Show();
   //  StartLogging();
  }

Ale dalej nie rozumiem co z ... zmiennymi ... czemu nie mogę ich używać w funkcji.

0
youmound napisał(a):

nie mogę zrobić

t.Start();

Błąd IDE1007 Nazwa „t” nie istnieje w bieżącym kontekście.
Błąd IDE1007 Nazwa „Start” nie istnieje w bieżącym kontekście.

Musisz to robić w złym miejscu, skoro linijke wyzej masz Thread t = new thread().

0

Nie chcę już zakładać nowego wątku.

Są postępy w kodzie:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Diagnostics;
using System.Drawing;
using System.IO;
using System.Linq;
using System.Runtime.InteropServices;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace Keylogger
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    private GlobalKeyboardHook _globalKeyboardHook;

    public void SetupKeyboardHooks()
    {
      _globalKeyboardHook = new GlobalKeyboardHook();
      _globalKeyboardHook.KeyboardPressed += OnKeyPressed;
    }
    private void OnKeyPressed(object sender, GlobalKeyboardHookEventArgs e)
    {

      if (e.KeyboardState == GlobalKeyboardHook.KeyboardState.KeyDown)
      {
        var znak = $"{(char)e.KeyboardData.VirtualCode} {e.KeyboardData.VirtualCode}";

        //////////////////////  SEKCJA F1  ///////////////////////////////////////////
        if ((e.KeyboardData.VirtualCode >= 112) && (e.KeyboardData.VirtualCode <= 123))
        {
          znak = "F" + (e.KeyboardData.VirtualCode - 111).ToString();
        }

        //////////////////////  SEKCJA NUMERYCZNA ///////////////////////////////////////////

        if ((e.KeyboardData.VirtualCode >= 96) && (e.KeyboardData.VirtualCode <= 105))
        {
          znak = (e.KeyboardData.VirtualCode - 96).ToString();
        }

        if (e.KeyboardData.VirtualCode == 144)
        {
          znak = "NumLock";
        }

        if (e.KeyboardData.VirtualCode == 111)
        {
          znak = "/";
        }

        if (e.KeyboardData.VirtualCode == 106)
        {
          znak = "*";
        }

        if (e.KeyboardData.VirtualCode == 109)
        {
          znak = "-";
        }

        if (e.KeyboardData.VirtualCode == 107)
        {
          znak = "+";
        }

        if (e.KeyboardData.VirtualCode == 107)
        {
          znak = ",";
        }

        //////////////////////  SEKCJA GŁÓWNA ///////////////////////////////////////////

        if (e.KeyboardData.VirtualCode == 13)
        {
          znak = "ENTER";
        }

        if (e.KeyboardData.VirtualCode == 192)
        {
          znak = "`";
        }

        if (e.KeyboardData.VirtualCode == 9)
        {
          znak = "tabulator";
        }

        if (e.KeyboardData.VirtualCode == 20)
        {
          znak = "capslock";
        }

        if (e.KeyboardData.VirtualCode == 160)
        {
          znak = "LewyShift";
        }

        if (e.KeyboardData.VirtualCode == 162)
        {
          znak = "ctrl";
        }

        if (e.KeyboardData.VirtualCode == 91)
        {
          znak = "win";
        }

        if (e.KeyboardData.VirtualCode == 32)
        {
          znak = "spacja";
        }

        if (e.KeyboardData.VirtualCode == 37)
        {
          znak = "←";
        }

        if (e.KeyboardData.VirtualCode == 39)
        {
          znak = "→";
        }

        if (e.KeyboardData.VirtualCode == 38)
        {
          znak = "↑";
        }

        if (e.KeyboardData.VirtualCode == 40)
        {
          znak = "↓";
        }

        if (e.KeyboardData.VirtualCode == 8)
        {
          znak = "backup";
        }

        if (e.KeyboardData.VirtualCode == 161)
        {
          znak = "prawyShift";
        }

        if (e.KeyboardData.VirtualCode == 93)
        {
          znak = "ppm";
        }

        if (e.KeyboardData.VirtualCode == 45)
        {
          znak = "insert";
        }

        if (e.KeyboardData.VirtualCode == 44)
        {
          znak = "printscreen";
        }

        if (e.KeyboardData.VirtualCode == 19)
        {
          znak = "pause";
        }

        if (e.KeyboardData.VirtualCode == 166)
        {
          znak = "back";
        }

        if (e.KeyboardData.VirtualCode == 36)
        {
          znak = "home";
        }

        if (e.KeyboardData.VirtualCode == 35)
        {
          znak = "end";
        }

        if (e.KeyboardData.VirtualCode == 46)
        {
          znak = "delete";
        }

        if (e.KeyboardData.VirtualCode == 33)
        {
          znak = "pageUp";
        }

        if (e.KeyboardData.VirtualCode == 34)
        {
          znak = "pagDown";
        }

        if (e.KeyboardData.VirtualCode == 163)
        {
          znak = "PrawyCtrl";
        }

        //////////////////////  INNE, POZOSTAŁE ///////////////////////////////////////////

        if (e.KeyboardData.VirtualCode == 1)
        {
          znak = "LeftClick";
        }

        if (e.KeyboardData.VirtualCode == 2)
        {
          znak = "RightClick";
        }

        Statystyki[znak] = Statystyki.ContainsKey(znak) ? ++Statystyki[znak] : 1;
      }
    }
    public new void Dispose()
    {
      base.Dispose();
      _globalKeyboardHook?.Dispose();
    }

    private DateTime data_zbierania_statystyk;
    private static readonly Dictionary<string, int> Statystyki = new Dictionary<string, int>();

    public Form1()
    {
      _globalKeyboardHook = new GlobalKeyboardHook();
      SetupKeyboardHooks();

      var dt = DateTime.Now;
      data_zbierania_statystyk = new DateTime(dt.Year, dt.Month, dt.Day, dt.Hour, dt.Minute, 0);

      Timer timer = new Timer
      {
        Interval = 1 * 10 * 1000
      };
      timer.Tick += new EventHandler(Timer_Tick);
      timer.Start();

      Timer timer2 = new Timer
      {
        Interval = 1000
      };
      timer2.Tick += new EventHandler(Timer2_Tick);
      timer2.Start();

      InitializeComponent();

    }

    private void Timer2_Tick(object sender, EventArgs e)
    {
      richTextBox1.Text = StatystykiJakoText();
    }

    void Timer_Tick(object sender, EventArgs e)
    {
      Saves();
    }
    void Saves()
    {
      var dt = DateTime.Now;
      var now = new DateTime(dt.Year, dt.Month, dt.Day, dt.Hour, dt.Minute, 0);

      if (data_zbierania_statystyk < now)
      {
        data_zbierania_statystyk = now;

        string sb = StatystykiJakoText();

        string path = [email protected]"O:\statystyki{dt.Year}-{dt.Month}-{dt.Day}.txt";

        File.AppendAllText(path, sb);

        richTextBox1.Text = "";
        richTextBox1.Text = sb.ToString();
      }
    }

    private string StatystykiJakoText()
    {
      var sb = new StringBuilder();
      sb.Append(Environment.NewLine);
      sb.Append($"Statystyki za dzień: {data_zbierania_statystyk}{Environment.NewLine}");

      foreach (var literka in Statystyki)
      {
        sb.Append($"{literka.Key} - {literka.Value}{Environment.NewLine}");
      }

      return sb.ToString();
    }

  }
}

Jest jednak dalej problem:

 1. Nie łapie każdego znaku np. prawy alt, F Mode
 2. Nie łapie znaków pisanych w nie których programach np. Notepad++?

Ktoś jest wstanie powiedzieć dlaczego tak się dzieje i jak to naprawić?

 1. Jak obsługiwać skróty np. ctrl + c, ctrl + v?
 2. Jak zabezpieczyć się przed liczeniem wciśnięta klawisza, jeśli go trzymamy a nie puścimy?

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0