WPF- write writeablebitmap to image

0

tak jak w tytule
jak zapisać obiekt WriteableBitmap w zmiennej typu Image

0
private Image WriteableBitmapToImage(WriteableBitmap wriBmp)
{
  Image bmp = null;
  using (MemoryStream outStream = new MemoryStream())
  {
    var enc = new BmpBitmapEncoder();
    enc.Frames.Add(BitmapFrame.Create(wriBmp));
    enc.Save(outStream);
    bmp = new Bitmap(outStream);
  }
  return bmp;
}

VX Blog | Asembler

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0