Hej, tworząc dynamiczną tabelę (dobrze to nazywam?), w sensie ilość wierszy jest generowana ze względu na zmienną. Mając kod:

Table tabela = new Table { CssClass = "cartTable" };
TableCell b4 = new TableCell { };
TableRow wiersz2 = new TableRow();
 DropDownList ddlAmount = new DropDownList
      {
        DataSource = amount,
        AppendDataBoundItems = true,
        AutoPostBack = true,
        ID = "dropDownListAmount" + koszykUzytkownika[i].BookID.ToString(),     
      };     
      ddlAmount.DataBind();
int wartoscDropDownList= Convert.ToInt32(ddlAmount.SelectedValue);
b4.Controls.Add(ddlAmount);
tabela.Rows.Add(wiersz2);
cartPanel.Controls.Add(tabela);
wiersz2.Cells.Add(b4);

Przechodząc do meritum, tak ja wspomniałem ilość wierszy jest generowanych na podstawie zmiennej koszykUzytkownika[i]. Lista wyświetla się na stronie z wartością "początkową" =1. Ale gdy w wizualizacji zmienię wartość powiedzmy na 15, to przy debugowaniu kod wchodzi w to miejsce w kodzie także, ale jeśli spróbuję odczytać wartość to zawsze wynosi ona 1, a nie 15. Dlaczego po zmianie wartości w liście wartość pozostaje =1?