Mam taki problem, posiadam w aplikacji dwa DbContexty. ConcertsContext, gdzie przechowuję dane związane z domeną i IdentityContext, domyślny z Asp Identity. Teraz chcę oddzielić ApplicationUserod Artistz domeny.

public class Artist
{
  public string Id { get; set; } // id z ApplicationUser
  public string Name { get; set; }
}

public async Task<IActionResult> Register(RegisterViewModel viewModel)
{
  if (!ModelState.IsValid)
    return View(viewModel);

  var user = new ApplicationUser
  {
    UserName = viewModel.Email,
    Email = viewModel.Email
  };

  var identityResult = await _userManager.CreateAsync(user, viewModel.Password);
  if (!identityResult.Succeeded)
  {
    foreach (var error in identityResult.Errors)
      ModelState.AddModelError(error.Code, error.Description);

    return View(viewModel);
  }

  var registeredUser = await _userManager.FindByEmailAsync(viewModel.Email);
  var artist = new Artist { Id = registeredUser.Id, Name = viewModel.UserName };
  _context.Artists.Add(artist);
  _context.SaveChanges();

  return RedirectToAction("Login");
}

Zrobiłem coś takiego, jeśli powiedzie się proces rejestracji w Asp Identity to pobieram Id zarejestrowanego użytkownika i tworzę obiekt Artist na tej podstawie. Teraz w klasach, które potrzebują artysty tworzę dwie właściwości string ArtistId, Artist Artist. W domenie pracuję cały czas z artystą, który nie ma masy zbędnych pól. Ostatecznie chcę przenieść tworzenie artysty do innego kontrolera bo teraz łamię SRP i po wykonaniu rejestracji wywołać przekierowanie np. return RedirectToAction("CreateArtist", "Artists");

Jak to wygląda w waszej strony czy dobrze kombinuję czy to code smell? Może ktoś ma jakieś inne pomysły jak to zrobić?