Zmiana User-Agent na instancji HttpClient.

0

Chciałbym ustawić konkretny UserAgent, podczas wykonywania asynchronicznych żądań http.
W związku z tym, że chcę pracować na jednej instancji nie mogę skorzystać z DefaultRequestHeaders i dodać nagłówek, bo wpłynęłoby to na pozostałe wątki korzystające z HttpClient.
W przypadku innych nagłówków tworzy się obiekt HttpRequestMessage () i na nim można zmieniać nagłówki zdefiniowane w HttpRequestHeaders, niestety właściwość UserAgent jest read only.

  /// <summary>Gets the value of the User-Agent header for an HTTP request.</summary>
  /// <returns>The value of the User-Agent header for an HTTP request.</returns>
  public HttpHeaderValueCollection<ProductInfoHeaderValue> UserAgent { get; }

Co robić? ;)

1

Ewentualnie coś takiego:

   var request = new HttpRequestMessage(HttpMethod.Get, "http://www.google.pl");
   request.Headers.TryAddWithoutValidation("User-Agent", "jakistamuseragent");

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0