Suma TextBox i bazy danych

0

Witam,
Mam pewien problem.
Mam program, który posiada dwa textBoxy (Suma i różnica), chciałbym aby wartość z textboxa "suma" była dodana do wartości w danej komórce bazy danych SQL i analogicznie to samo z różnicą.

private void button_save_Click(object sender, EventArgs e)
    {

      SqlConnection conn = new SqlConnection(@"Data Source=(LocalDB)\v11.0;AttachDbFilename=//Database.mdf;Integrated Security=True");

      string updateSQL = "";
      if (comboBox_1.Text == "1")
        updateSQL = "UPDATE Karabinczyk SET [1] = @Value WHERE [typ] = @typ";
      else if (comboBox_2.Text == "2")
        updateSQL = "UPDATE Karabinczyk SET [2] = @Value WHERE [typ] = @typ";
      else if (comboBox_3.Text == "3")
        updateSQL = "UPDATE Karabinczyk SET [3] = @Value WHERE [typ] = @typ";
      else if (comboBox_4.Text == "4")
        updateSQL = "UPDATE Karabinczyk SET [4] = @Value WHERE [typ] = @typ";

      SqlCommand command = new SqlCommand(updateSQL, conn);

      command.Parameters.AddWithValue("@Value", ((int.Parse(textBox_roznica.Text) * -1) + (int.Parse(textBox_suma.Text))));
      command.Parameters.AddWithValue("@typ", comboBox_typ.Text);
      command.Connection = conn;
      conn.Open();
      command.ExecuteNonQuery();
      conn.Close();

Kod ten działa tak, że po wykonaniu go podmienia wartości bazy, a nie sumuje czy odejmuje,

0

może by tak:

UPDATE Karabinczyk SET [1] = @Value + [1] WHERE [typ] = @typ
0

No i wywal te paskudne ify. Nie widzisz powiązania między tekstem w combo, a zapytaniem?

0
Dziadu napisał(a):

może by tak:

UPDATE Karabinczyk SET [1] = @Value + [1] WHERE [typ] = @typ

Niestety nie podziała :/

0
mr-owl napisał(a):

może by tak:

A nie możesz "po bożemu" zrobić zrobić dwóch funkcji które odpowiadają za aktualizację właściwych danych albo zrobić całość za pomocą repozytorium? Masz obiekty swojego typu które reprezentują jednemu wierszowi w tabeli, zaczytujesz rekord, modyfikujesz go i aktualizujesz bazę danych. Po co takie kombinowanie?

a mógłbyś mi dokładniej wytłumaczyć o co chodzi. Znaczy się wiem o co, ale nie wiem jak to poprawnie napisać :/

0

Witam,

Tak na szybko i poglądowo robisz coś takiego:

namespace FourProgrammersSample
{
  using System;
  using System.Collections.Generic;
  using System.Data.SqlClient;
  using System.Linq;

  public class Carabiner : IComparable<Carabiner>, IEquatable<Carabiner>
  {
    public int Id { get; set; }

    public string Value1 { get; set; }

    public string Value2 { get; set; }

    public int CompareTo(Carabiner other)
    {
      return this.Id.CompareTo(other.Id);
    }

    public bool Equals(Carabiner other)
    {
      return other != null && this.Id.Equals(other.Id);
    }
  }

  interface IGenericRepository<TEntity, in TKey>where TEntity : class
  {
    void Create(TEntity entity);
    TEntity Retrieve(TKey id);
    void Update(TEntity entity);
    void Delete(TKey id);
    IEnumerable<TEntity> List();
  }

  interface ICarabinerRepository : IGenericRepository<Carabiner, int>
  {
  }

  public sealed class CarabinerRepository : ICarabinerRepository
  {
    private readonly string connectionString;

    public CarabinerRepository(string connectionString)
    {
      this.connectionString = connectionString;
    }

    public void Create(Carabiner entity)
    {
      try
      {
        using (var connection = new SqlConnection(this.connectionString))
        {
          connection.Open();

          using (var command = connection.CreateCommand())
          {
            command.CommandText = "INSERT INTO [dbo].[carabiner] VALUES (@id, @value1, @value2)";

            command.Parameters.AddWithValue("@id", entity.Id);
            command.Parameters.AddWithValue("@value1", entity.Value1);
            command.Parameters.AddWithValue("@value2", entity.Value2);

            command.ExecuteNonQuery();
          }
        }
      }
      catch (Exception exception)
      {
        Console.WriteLine(exception);
      }
    }

    public Carabiner Retrieve(int id)
    {
      Carabiner record = null;

      try
      {
        using (var connection = new SqlConnection(this.connectionString))
        {
          connection.Open();

          using (var command = connection.CreateCommand())
          {
            command.CommandText = "SELECT id, value1, value2 FROM [dbo].[carabiner] WITH (nolock) WHERE id = @id";

            command.Parameters.AddWithValue("@id", id);

            using (var reader = command.ExecuteReader())
            {
              while (reader.Read())
              {
                var value1 = reader.GetString(reader.GetOrdinal("value1"));
                var value2 = reader.GetString(reader.GetOrdinal("value2"));

                record = new Carabiner { Id = id, Value1 = value1, Value2 = value2 };
              }
            }
          }
        }
      }
      catch (Exception exception)
      {
        Console.WriteLine(exception);
      }

      return record;
    }

    public void Update(Carabiner entity)
    {
      try
      {
        using (var connection = new SqlConnection(this.connectionString))
        {
          connection.Open();

          using (var command = connection.CreateCommand())
          {
            command.CommandText =
              "UPDATE [dbo].[carabiner] SET value1 = @value1, value2 = @value2 WHERE id = @id";

            command.Parameters.AddWithValue("@id", entity.Id);
            command.Parameters.AddWithValue("@value1", entity.Value1);
            command.Parameters.AddWithValue("@value2", entity.Value2);

            command.ExecuteNonQuery();
          }
        }
      }
      catch (Exception exception)
      {
        Console.WriteLine(exception);
      }
    }

    public void Delete(int id)
    {
      try
      {
        using (var connection = new SqlConnection(this.connectionString))
        {
          connection.Open();

          using (var command = connection.CreateCommand())
          {
            command.CommandText = "DELETE FROM [dbo].[carabiner] WHERE id = @id";

            command.Parameters.AddWithValue("@id", id);

            command.ExecuteNonQuery();
          }
        }
      }
      catch (Exception exception)
      {
        Console.WriteLine(exception);
      }
    }

    public IEnumerable<Carabiner> List()
    {
      var list = new List<Carabiner>();

      try
      {
        using (var connection = new SqlConnection(this.connectionString))
        {
          connection.Open();

          using (var command = connection.CreateCommand())
          {
            command.CommandText = "SELECT id, value1, value2 FROM [dbo].[carabiner] WITH (nolock)";

            using (var reader = command.ExecuteReader())
            {
              while (reader.Read())
              {
                var id = reader.GetInt32(reader.GetOrdinal("id"));
                var value1 = reader.GetString(reader.GetOrdinal("value1"));
                var value2 = reader.GetString(reader.GetOrdinal("value2"));

                list.Add(new Carabiner { Id = id, Value1 = value1, Value2 = value2 });
              }
            }
          }
        }
      }
      catch (Exception exception)
      {
        Console.WriteLine(exception);
      }

      return list;
    }
  }

  static class Program
  {
    static void Main()
    {
      var connectionString =
        @"Data Source=(LocalDB)\v11.0;AttachDbFilename=Database.mdf;Integrated Security=True";
      ICarabinerRepository repository = new CarabinerRepository(connectionString);

      repository.Create(new Carabiner{Id = 1, Value1 = "CBA", Value2 = "CBA"});

      var record = repository.Retrieve(1);

      if (record != null)
      {
        record.Value1 = "ABC";
        record.Value2 = "ABC";

        repository.Update(record);
      }

      repository.Delete(1);

      repository.Create(new Carabiner { Id = 2, Value1 = "AAA", Value2 = "AAA" });
      repository.Create(new Carabiner { Id = 3, Value1 = "AAA", Value2 = "BBB" });
      repository.Create(new Carabiner { Id = 4, Value1 = "ABC", Value2 = "CCC" });

      var items = repository.List();

      foreach (var item in (from item in items where item.Value1.Equals("AAA") select item).ToArray())
      {
        item.Value2 = "BBB";
        repository.Update(item);
      }

    }
  }
}

Pozdrawiam,

mr-owl

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0