Kopiowanie folderu wraz z zawartością

0

Witam.

Mam następujący kod:


if (!System.IO.File.Exists("settings.xml"))
      {
        settings _settings = new settings();
        _settings.ShowDialog();
      }

      if (System.IO.File.Exists("settings.xml"))
      {
        string fileName = "";

        XmlDocument settings_load = new XmlDocument();
        settings_load.Load("settings.xml");
        XmlNode sourceNode = settings_load.DocumentElement.SelectSingleNode("/settings/source");
        XmlNode targetNode = settings_load.DocumentElement.SelectSingleNode("/settings/target");

        string sourceFolder = sourceNode.InnerText;
        string targetFolder = targetNode.InnerText;
        string sourceFile = System.IO.Path.Combine(sourceFolder, fileName);
        string targetFile = System.IO.Path.Combine(targetFolder, fileName);

        if (!System.IO.Directory.Exists(targetFolder))
        {
          System.IO.Directory.CreateDirectory(targetFolder);
        }

        if (System.IO.Directory.Exists(sourceFolder))
        {
          string[] files = System.IO.Directory.GetFiles(sourceFolder);

          foreach (string s in files)
          {
            fileName = System.IO.Path.GetFileName(s);
            targetFile = System.IO.Path.Combine(targetFolder, fileName);
            System.IO.File.Copy(s, targetFile, true);
          }
        }
        MessageBox.Show("Kopiowanie zakończone", "Informacja",
        MessageBoxButtons.OKCancel, MessageBoxIcon.Asterisk);
      }
      else
      {
        MessageBox.Show("Błędna konfiguracja", "Błąd",
        MessageBoxButtons.OKCancel, MessageBoxIcon.Error);
      }

Program kopiuje tylko zawartość wskazanego folderu bez innych folderów z ich zawartością (poziomów podfolderów jest 2).

Jak zrobić by kopiował wszystko?

0

Super tylko wyskakuje błąd przy nadpisaniu że taki plik istnieje. Chce by za każdym razem nadpisywało.

0

Pliki są już kopiowane tylko przy nadpisywaniu jednego pliku wyskakuje mi błąd:

Odmowa dostępu dla ścieżki: F:/program.exe

 Szczegółowe informacje na temat wywoływania debugowania w trybie JIT (just in time)
zamiast tego okna dialogowego znajdują się na końcu tego komunikatu.

************** Tekst wyjątku **************
System.UnauthorizedAccessException: Odmowa dostępu do ścieżki „F:\PKUNZIP.EXE”.
  w System.IO.__Error.WinIOError(Int32 errorCode, String maybeFullPath)
  w System.IO.File.InternalCopy(String sourceFileName, String destFileName, Boolean overwrite, Boolean checkHost)
  w System.IO.File.Copy(String sourceFileName, String destFileName, Boolean overwrite)
  w yBack.mainmenu.CopyDirectory(String _sourceFolder, String _targetFolder)
  w yBack.mainmenu.button_backup_Click(Object sender, EventArgs e)
  w System.Windows.Forms.Control.OnClick(EventArgs e)
  w System.Windows.Forms.Button.OnClick(EventArgs e)
  w System.Windows.Forms.Button.OnMouseUp(MouseEventArgs mevent)
  w System.Windows.Forms.Control.WmMouseUp(Message& m, MouseButtons button, Int32 clicks)
  w System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
  w System.Windows.Forms.ButtonBase.WndProc(Message& m)
  w System.Windows.Forms.Button.WndProc(Message& m)
  w System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.OnMessage(Message& m)
  w System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m)
  w System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)

************** Zestawy załadowane **************
mscorlib
  Wersja zestawu: 4.0.0.0
  Wersja Win32: 4.6.1586.0 built by: NETFXREL2
  CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework/v4.0.30319/mscorlib.dll
----------------------------------------
yBack
  Wersja zestawu: 1.0.0.1
  Wersja Win32: 1.0.0.1
  CodeBase: file:///C:/YBack/yBack.exe
----------------------------------------
System.Windows.Forms
  Wersja zestawu: 4.0.0.0
  Wersja Win32: 4.6.1586.0 built by: NETFXREL2
  CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll
----------------------------------------
System
  Wersja zestawu: 4.0.0.0
  Wersja Win32: 4.6.1586.0 built by: NETFXREL2
  CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll
----------------------------------------
System.Drawing
  Wersja zestawu: 4.0.0.0
  Wersja Win32: 4.6.1586.0 built by: NETFXREL2
  CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll
----------------------------------------
System.Xml
  Wersja zestawu: 4.0.0.0
  Wersja Win32: 4.6.1586.0 built by: NETFXREL2
  CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll
----------------------------------------
mscorlib.resources
  Wersja zestawu: 4.0.0.0
  Wersja Win32: 4.6.1586.0 built by: NETFXREL2
  CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/mscorlib.resources/v4.0_4.0.0.0_pl_b77a5c561934e089/mscorlib.resources.dll
----------------------------------------
System.Windows.Forms.resources
  Wersja zestawu: 4.0.0.0
  Wersja Win32: 4.6.1586.0 built by: NETFXREL2
  CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms.resources/v4.0_4.0.0.0_pl_b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.resources.dll
----------------------------------------

************** Debugowanie w trybie JIT **************
Aby włączyć debugowanie w trybie just in time (JIT), plik .config tej
aplikacji lub komputera (machine.config) musi mieć
wartość jitDebugging ustawioną w sekcji system.windows.forms.
Aplikacja musi być również skompilowana z włączonym
debugowaniem.

Na przykład:

<configuration>
  <system.windows.forms jitDebugging="true" />
</configuration>

Gdy debugowanie JIT jest włączone, wszystkie nieobsługiwane wyjątki
są wysyłane do debugera JIT zarejestrowanego na komputerze
i nie są obsługiwane w tym oknie dialogowym.

Jak zrobić by ten program nie był ruszany gdy już istnieje?

Kody w stylu :

         if (file != "PKUNZIP.EXE")
        {
          File.Copy(file, dest, true);
        }
        if (file == "*.EXE")
        {
          File.Copy(file, dest, false);
        }
        else
        {
          File.Copy(file, dest, true);
        } 

Nie działają

0

Czy ktoś zna odpowiedź?

0

Jak zrobić by ten program nie był ruszany gdy już istnieje?
nie rozumiem tego zdania

Zakladam ze chodzi Ci o sprawdzenie czy dany plik juz istenieje

File.Exists("Tutaj pelna sciezka do Twojego pliku") 

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0