jak nie zwieszać programu podczas wykonywania się czasochłonnych operacji?

0

Witajcie!
Mam metody do wykonania, które pobierają dane z bazy danych. Zajmuje to chwilę.
Przed wywołaniem metody daję UserControl.Visibility = Visible, a po skończeniu metody daję Hidden.
Niestety UserControl się nie pokazuje w ogóle, a jak usunę znikanie kontrolki po skończeniu metody pojawia mi się ona po ukończeniu metody.
Chcę opakować całą metodę tak, aby wywołała się w osobnym wątku, jednak wtedy UserControl pojawi się i zniknie nie bacząc na to, że wątek jeszcze trwa. Znowu "czekanie na zakończenie wątku" zawiesi mi program. Jak to ugryźć?

2

Programowanie wielowątkowe - to jest odpowiedź. Możesz to uczynić bardzo łatwo przy pomocy Task.Run() i Task.ContinueWith() przekazując context z wątku GUI, tak aby móc odświeżyć elementy GUI.
Przykład:

    var tasks = new List<System.Threading.Tasks.Task>();
      tasks.Add(Task.Run(() => /* Tutaj operacje, które zajmują wiele czasu */));
    tasks.Add(Task.Run(() => /* Tutaj operacje, które zajmują wiele czasu */));
      tasks.Add(Task.Run(() => /* Tutaj operacje, które zajmują wiele czasu */));

      System.Threading.Tasks.Task.Factory.ContinueWhenAll(tasks.ToArray(), _tasks =>
      {
        // np.: this.Control.Enable = true;
    / * Tutaj odświeżasz GUI */
      }, CancellationToken.None, TaskContinuationOptions.None, TaskScheduler.FromCurrentSynchronizationContext());
0

Hm, tylko jak moja czasochłonna operacja (metoda) chce mi coś zwrócić to robi się nieciekawie :(

tasks.Add(Task.Run(() => {
        string server = "guag.cba.pl",
        db = "gswidwa",
        id = "gswidwa",
        pass = "";
        string mojePolaczenie =
        "SERVER=" + server + ";" +
        "DATABASE=" + db + ";" +
        "UID=" + id + ";" +
        "PASSWORD=" + pass + ";";
        return new MySqlConnection(mojePolaczenie);
      })); 
0

Nie prawda. Po pierwsze ta metoda nie powinna zwracać nic w postaci *SqlConnection, tylko gotowy zestaw danych w postaci ViewModeli/kolekcji. Pamiętaj, że otrzymujesz do delegatu tablicę Task'ów, które mają właściwość Result, dzięki niej możesz dobrać się do zwracanego wyniku.

5

Przy pomocy asnc i await (net4.5) osiągniesz to samo i znacznie prośćiej ;)

 private async void Button_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
    {
      (sender as Button).Visibility = System.Windows.Visibility.Hidden;
      int a = await Task.Run<int>(() => CiezkaMetoda());
      (sender as Button).Visibility = System.Windows.Visibility.Visible;
    }

    public int CiezkaMetoda()
    {
      Thread.Sleep(6666);
      return 0;
    }
0

Korzystasz z jakieś biblioteki do obsługi tej bazy? Może ma ona asynchronicznie API?

W przypadku operacji sieciowych lepsze jest podejście asynchroniczne, a nie tworzenie wątków/tasków, no chyba że nie zapewnia tego biblioteka to wtedy najprostszym rozwiązaniem jest chyba Task.Run.

1

Witam,

Dla SQL Server możesz zrobić coś takiego:

namespace ProjectName
{
  using System;
  using System.Data;
  using System.Data.SqlClient;
  using System.Windows.Forms;

  public partial class frmMain : Form
  {
    private readonly DataTable dataTable = new DataTable();

    private SqlConnection connection;

    public frmMain()
    {
      this.InitializeComponent();
    }

    private void btnGet_Click(object sender, System.EventArgs e)
    {
      var connectionString = @"connectionString";

      this.connection = new SqlConnection(connectionString);
      this.connection.Open();

      var command = this.connection.CreateCommand();

      command.CommandText = "query";
      command.CommandTimeout = 600;

      var callback = new AsyncCallback(this.HandleCallback);
      command.BeginExecuteReader(callback, command);
    }

    private void HandleCallback(IAsyncResult result)
    {
      var command = (SqlCommand)result.AsyncState;

      using (var reader = command.EndExecuteReader(result))
      {
        this.dataTable.Load(reader);
        if (this.InvokeRequired)
        {
          this.BeginInvoke(new Action(
                         () =>
                           {
                             this.dgvMain.DataSource = this.dataTable;
                             this.dgvMain.Refresh();
                           }));
        }
        else
        {
          this.dgvMain.DataSource = this.dataTable;
          this.dgvMain.Refresh();
        }
      }
    }
  }
}

Pozdrawiam,

mr-owl

3

Radzę programować asynchronicznie.
Większość początkujących rzuca się na programowanie wielowątkowe, które tylko wygląda na proste rozwiązanie.
Kończy się na race condtion albo dead lock, które trudno jest odtworzyć i/lub przeanalizować.

Wielu już widziałem, którym się wydawało, że wiedzą, jak programować wielowątkowo.

Poza tym, często widzę, że wątki są używane na wyrost.

0

Koledzy dziękuję Wam wszystkim z takie zainteresowanie tematem i całą pomoc. Analizując wszystko ułożyłem działający kod:
Kod kontrolki:

private bool validateLogin;
    public bool ValidateLogin
    {
      get
      {
        return validateLogin;
      }
      set
      {
        validateLogin = value;
        if (validateLogin == true)
          hLogin.Background = Brushes.Green;
        else
          hLogin.Background = Brushes.Red;
        OnPropertyChanged("ValidateLogin");
      }
    }
    private async void CheckLoginValidating()
    {
      Database.WaitingControl.Visible = true;
      ValidateLogin = await Task.Run<bool>(() => Database.Account_LoginExist(
          this.Dispatcher.Invoke<string>(() => hLogin.Text)
        ));
      Database.WaitingControl.Visible = false;
    } 

Teraz wezmę się za analizowanie dokładnie co tam żeście natworzyli, bo niektórych rzeczy jeszcze nie rozumiem :) Korzystam do łączenia się z bazą danych za pomoca MySQL

Jeszcze raz dziekuję !

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0