YT Downloader - Co tu jest źle?

0

Witam, mógłby ktoś powiedzieć co tutaj może być źle?
Błąd to: "Serwer zdalny zwrócił błąd: (404) Nie znaleziono."

Imports System.Net
Imports System.Text.RegularExpressions

Public Class Form1


  Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
    Dim s As New WebClient
    Dim y As String = s.DownloadString("http://www.youtube-mp3.org/api/itemInfo/?video_id=" + TextBox1.Text)
    Dim linkoriginal As New System.Text.RegularExpressions.Regex("""image"" : ""(\S+)""\D+\S+\D+""h"" : ""(\S+)""")
    Dim matches As MatchCollection = linkoriginal.Matches(y)
    For Each showlink As Match In matches
      Dim u As String = (showlink.Groups(1).Value)
      Dim t As String = (showlink.Groups(2).Value)
      TextBox2.Text = "http://www.youtube-mp3.org/get?video_id=" + TextBox1.Text + "&h=" + t
      PictureBox1.Image = New Drawing.Bitmap(New IO.MemoryStream(s.DownloadData(u)))
    Next
  End Sub
End Class

Chodzi o linijkę:

Dim y As String = s.DownloadString("http://www.youtube-mp3.org/api/itemInfo/?video_id=" + TextBox1.Text)

Proszę o pomoc

0

Link może być zły, sprawdź pod debuggerem.

1

Skąd ten kod? Czemu ma działać (w sensie, jesteś pewny że to api działa)? Skąd bierzesz IDki do pobrania? Daj jakiś przykładowy?

Skoro serwer zwraca 404 to znaczy że link jest zły, ciężko powiedzieć coś więcej bez znajomości odpowiedzi na powyzsze pytania.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1