Pobranie tekst z pliku, a następnie zamiana danej litery na inną.

Odpowiedz Nowy wątek
Pijany Młot
2016-08-05 18:31
Pijany Młot
0

Witam,
Probuję napisać program który pobierze tekst z pliku, a następnie zamięni wszystkie wystąpienia danej litery w tekscie.
Niestety nie wiem, jak podmienić konkretną literę .

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using System.IO;
namespace WindowsFormsApplication1
{
  public partial class Form1 : Form
  {

    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void openBtn_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      openFileDialog1.InitialDirectory = Environment.GetFolderPath(Environment.SpecialFolder.ProgramFiles);
      openFileDialog1.FileName = "Napisy";
      openFileDialog1.Filter = "Pliki tekstowe(*.txt)|*.txt";
      if (openFileDialog1.ShowDialog() == DialogResult.OK)
      {
        string fileName = openFileDialog1.FileName;
        textBox2.Text= File.ReadAllText(fileName);
      }
    }

    private void saveBtn_Click(object sender, EventArgs e)
    {

    }

    private void changeBtn_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      if (!String.IsNullOrEmpty(textBox2.Text))
      {
        string change = textBox2.Text;
        if ()
        {

        }
      }
      else
      {
        MessageBox.Show("Nie wczytałes tekstu do zmiany!", "Błąd");
      }
    }

    private void openFileDialog1_FileOk(object sender, CancelEventArgs e)
    {

    }
  }
}

Pozostało 580 znaków

2016-08-05 18:46

Rejestracja: 6 lat temu

Ostatnio: 4 godziny temu

1
using System;
using System.Text;
using System.Linq;
using System.Collections.Generic;
using System.IO;

class Program
{
  static void Replace(string path, char oldChar, char newChar)
  {
    File.WriteAllText(path, File.ReadAllText(path).Replace(oldChar, newChar));
  }

  public static void Main(string[] args)
  {
    try
    {
      Replace("test.txt", 'l', 'H');
    }
    catch (Exception ex)
    {
      Console.WriteLine(ex.ToString());
    }
  }
}

Plik:

Hello World
Hello Programmers

Po zmianie:

HeHHo WorHd
HeHHo Programmers
edytowany 1x, ostatnio: grzesiek51114, 2016-08-05 18:48
A co by było, gdyby plik był duży :D ? - NeuroXiq 2016-08-05 20:48
@NeuroXiq wtedy FileStream idzie w ruch. - grzesiek51114 2016-08-05 20:50

Pozostało 580 znaków

Pijany Młot
2016-08-05 19:05
Pijany Młot
0

Super, dzięki ;)

Pozostało 580 znaków

Pijany Młot
2016-08-05 19:16
Pijany Młot
0

A jak wpisać do kontrolki textBox polskie znaki ?

Pozostało 580 znaków

2016-08-05 19:18

Rejestracja: 6 lat temu

Ostatnio: 4 godziny temu

0

No jak to jak? Normalnie przecież.

Pozostało 580 znaków

Pijany Młot
2016-08-05 19:25
Pijany Młot
0

private void openBtn_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      openFileDialog1.InitialDirectory = Environment.GetFolderPath(Environment.SpecialFolder.ProgramFiles);
      openFileDialog1.FileName = "Napisy";
      openFileDialog1.Filter = "Pliki tekstowe(*.txt)|*.txt";
      if (openFileDialog1.ShowDialog() == DialogResult.OK)
      {
        string fileName = openFileDialog1.FileName;
        textBox1.Text = fileName; // kontrolka odpowiedzialna za wyswietlenie sciezki pliku na ekranie
        textBox2.Text= File.ReadAllText(fileName); // tutaj wczytuje tekst z pliku
      }
    }

Przy użyciu tej procedury wczytuje mi jakieś dziwne znaczki ...
plik zawiera tylko cztery litery: ą,ś,ć,ż

Pozostało 580 znaków

Pijany Młot
2016-08-05 20:12
Pijany Młot
0

Czy mógłby ktoś pomóc ? Jeżeli zadałem zle pytanie to napiszcie coś to poprawie...
Tak wygląda aktualnie kod i przy zamianie polskich znaków, w pliku pojawiają się dziwne znaczki .

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using System.IO;
namespace WindowsFormsApplication1
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public void ReplaceWords(string path, char oldChar, char newChar)
    {
      File.WriteAllText(path,File.ReadAllText(path).Replace(oldChar,newChar));
    }
    private void ChangePolishSign()
    {
      ReplaceWords(textBox1.Text, 'ą', 'a');
      ReplaceWords(textBox1.Text, 'ę', 'e');
      ReplaceWords(textBox1.Text, 'ś', 's');
      ReplaceWords(textBox1.Text, 'ż', 'z');
      ReplaceWords(textBox1.Text, 'ź', 'z');
      ReplaceWords(textBox1.Text, 'ć', 'c');
      ReplaceWords(textBox1.Text, 'ó', 'o');
      ReplaceWords(textBox1.Text, 'ł', 'l');
      ReplaceWords(textBox1.Text, 'ń', 'n');

      ReplaceWords(textBox1.Text, 'Ą', 'A');
      ReplaceWords(textBox1.Text, 'Ę', 'E');
      ReplaceWords(textBox1.Text, 'Ś', 'S');
      ReplaceWords(textBox1.Text, 'Ż', 'Z');
      ReplaceWords(textBox1.Text, 'Ź', 'Z');
      ReplaceWords(textBox1.Text, 'Ó', 'O');
      ReplaceWords(textBox1.Text, 'Ł', 'L');
      ReplaceWords(textBox1.Text, 'Ń', 'N');
    }
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void openBtn_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      openFileDialog1.InitialDirectory = Environment.GetFolderPath(Environment.SpecialFolder.DesktopDirectory);
      openFileDialog1.FileName = "Nazwa_pliku";
      openFileDialog1.Filter = "pliki srt (*.srt)|*.srt|pliki tekstowe (*.txt)|*.txt";

      if (openFileDialog1.ShowDialog() == DialogResult.OK)
      {
        string fileName = openFileDialog1.FileName;
        textBox1.Text = fileName; 
      }
    }

    private void changeBtn_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      if (!String.IsNullOrEmpty(textBox1.Text))
      {
        ChangePolishSign();
        MessageBox.Show("Zrobione!", "Done");
      }
      else
      {
        MessageBox.Show("Nie wybrałeś pliku!", "Błąd");
      } 
    }

  }
}
Dlaczego pominąłeś literę Ć? - bogdans 2016-08-06 08:21

Pozostało 580 znaków

2016-08-05 21:08

Rejestracja: 6 lat temu

Ostatnio: 4 godziny temu

1

No nie wiem. Jak najbardziej powinno wszystko obsługiwać polskie znaki.:

using System;
using System.Text;
using System.Linq;
using System.Collections.Generic;
using System.IO;
using System.Windows.Forms;

class Program
{
  [STAThread]
  public static void Main(string[] args)
  {
    var form = new Form();

    var oldChar = new TextBox();
    var newChar = new TextBox();
    var content = new RichTextBox();

    oldChar.MaxLength = newChar.MaxLength = 1;

    var load = new Button();
    load.Text = "Load";
    load.Click += (sender, a) =>
    {
      var openDialog = new OpenFileDialog();
      if (openDialog.ShowDialog() == DialogResult.OK)
      {
        content.Text = File.ReadAllText(openDialog.SafeFileName);
      }
    };

    var replace = new Button();
    replace.Text = "Replace";
    replace.Click += (sender, a) =>
    {
      if (!string.IsNullOrWhiteSpace(oldChar.Text) && !string.IsNullOrWhiteSpace(newChar.Text))
      {
        content.Text = content.Text.Replace(oldChar.Text[0], newChar.Text[0]);

        // Tak też zadziała tylko typem zmienianym będzie string, a nie char.
        // content.Text = content.Text.Replace(oldChar.Text, newChar.Text);
      }
      else MessageBox.Show("No chars to replace.");
    };

    var save = new Button();
    save.Text = "Save";
    save.Click += (sender, a) =>
    {
      var saveDialog = new SaveFileDialog();
      if (saveDialog.ShowDialog() == DialogResult.OK)
      {
        File.WriteAllText(saveDialog.FileName, content.Text);
      }
    };

    var panel = new TableLayoutPanel();
    panel.Dock = DockStyle.Fill;
    panel.Controls.Add(oldChar);
    panel.Controls.Add(newChar);
    panel.Controls.Add(content);
    panel.Controls.Add(load);
    panel.Controls.Add(replace);
    panel.Controls.Add(save);

    form.Controls.Add(panel);
    form.ShowDialog();
  }
}

Nawet wywołanie gołej funkcji File.WriteAllText(path,File.ReadAllText(path).Replace(oldChar,newChar)); działa. C# koduje char na dwóch bajtach to nie powinno być problemu z ogonkami. Przynajmniej nigdy się z takowymi nie spotkałem.

edytowany 2x, ostatnio: grzesiek51114, 2016-08-05 21:11

Pozostało 580 znaków

2016-08-06 00:35

Rejestracja: 5 lat temu

Ostatnio: 1 rok temu

0

Sprawdź formatowanie tego pliku tekstowego i czy czytasz i zapisujesz w tym samym formacie ;)

edytowany 1x, ostatnio: topik92, 2016-08-06 00:40

Pozostało 580 znaków

Odpowiedz

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0