Kopiowanie zawartości DataGridView

0

Chcę skopiować zaznaczone wiersze z jednego DataGridView do drugiego (w osobnym oknie) i mam problem, bo przy kopiowaniu np. 2 wierszy otwierają się dwa okna, wktórych w jednym DataGridView jest jeden wiersz a w drugim oknie drugie DataGridView z drugim wierszem, a chcę by otwierało się jedno okno z DataGridView w którym są te 2 skopiowanie wiersze.

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      zamowienie formularz = new zamowienie();
      formularz.dataGridView1.ClearSelection();
      foreach (DataGridViewRow item in dataGridView_produkty.Rows)
      {
        if ((bool)item.Cells[0].Value == true)
        {
          
          formularz.dataGridView1.Rows.Clear();

          int n = formularz.dataGridView1.Rows.Add();
          formularz.dataGridView1.Rows[n].Cells[0].Value = item.Cells[1].Value.ToString();
          formularz.dataGridView1.Rows[n].Cells[1].Value = item.Cells[2].Value.ToString();
          formularz.ShowDialog();
          
        }
      }
    } 
1

formularz.ShowDialog(); powinno być po foreach i formularz.dataGridView1.Rows.Clear(); przed foreach.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1