Witam,mam pewien problem w skrypcie.
Chodzi mi dokładniej o to,by metoda SetSpriteAnimation wykonała się 4 razy,ale tak bym to mógł zauważyć,gdy kliknę jakiś klawisz,WSAD kilkukrotnie niestety to wykonuję się jedynie 1/4 całej animacji przeznaczonej na ten klawisz.Jednak gdy wklejam 4 razy w jedno miejsce tą metodę to niestety nie ma żadnych zmian.Co źle robię ?


using UnityEngine;
using System.Collections;

public class PlayerEssentials : MonoBehaviour {

  // Use this for initialization
  private double speed = 10.0;
  private Vector3 pos;
  private Transform tr;

  public int colCount = 4;
  public int rowCount = 4;
  public Vector2 MoveVector;

  public int rowNumber = 0; 
  public int colNumber = 0; 
  public int totalCells = 4;
  public int fps   = 10;

  void Start () {
    tr = transform;
    pos = tr.position;

    SetSpriteAnimation( colCount, rowCount, rowNumber, colNumber, totalCells, fps );

  }

  // Update is called once per frame
  void Update () {
    if (Input.GetKeyDown(KeyCode.D)|| Input.GetKey(KeyCode.D))
    {
      for(int i = 0;i < 4;i++)
      {
      pos += Vector3.right;
      }
      rowNumber = 2;
      colNumber = 0;
      totalCells = 4;
      SetSpriteAnimation( colCount, rowCount, rowNumber, colNumber, totalCells, fps );

    }
    else if (Input.GetKeyDown(KeyCode.A) && tr.position == pos) {
      rowNumber = 1;
      colNumber = 0;
      totalCells = 4;
      pos += Vector3.left;
      SetSpriteAnimation( colCount, rowCount, rowNumber, colNumber, totalCells, fps );
    }
    else if (Input.GetKeyDown(KeyCode.W) && tr.position == pos) {
      pos += Vector3.up;
      rowNumber = 3;
      colNumber = 0;
      totalCells = 4;
      SetSpriteAnimation( colCount, rowCount, rowNumber, colNumber, totalCells, fps );
    }
    else if (Input.GetKeyDown(KeyCode.S) && tr.position == pos) {
      pos += Vector3.down;
      rowNumber = 0;
      colNumber = 0;
      totalCells = 4;

    }

    transform.position = Vector3.MoveTowards(transform.position, pos, Time.deltaTime * (float)speed);

  }
  void SetSpriteAnimation(int colCount ,int rowCount ,int rowNumber ,int colNumber,int totalCells,int fps )
  {

            int index = (int)(Time.time * fps);

            index = index % totalCells; // => 0 1 2 3 / 0 1 2 3 / 0 1 2 3 ...

            float sizeX = 1.0f / colCount; 
            float sizeY = 1.0f / rowCount;
            Vector2 size = new Vector2 (sizeX, sizeY);

            var uIndex = index % colCount;
            var vIndex = index / colCount;

            float offsetX = (uIndex + colNumber) * size.x;
            float offsetY = (1.0f - size.y) - (vIndex + rowNumber) * size.y;
            Vector2 offset = new Vector2 (offsetX, offsetY);

            renderer.material.SetTextureOffset ("_MainTex", offset); 
            renderer.material.SetTextureScale ("_MainTex", size); 

  }
}