WPF - przyciemnienie okna z zaokrąglonymi rogami

0

Mam dwie animacje, które służą do przyciemniania okna głównego:

<Storyboard x:Key="StoryboardOpacityDown">
  <DoubleAnimationUsingKeyFrames BeginTime="00:00:00" Storyboard.TargetName="{x:Null}" Storyboard.TargetProperty="(UIElement.Opacity)">
    <SplineDoubleKeyFrame KeyTime="00:00:00.3" Value="0.4"/>
  </DoubleAnimationUsingKeyFrames>
</Storyboard>

<Storyboard x:Key="StoryboardOpacityUp">
  <DoubleAnimationUsingKeyFrames BeginTime="00:00:00" Storyboard.TargetName="{x:Null}" Storyboard.TargetProperty="(UIElement.Opacity)">
    <SplineDoubleKeyFrame KeyTime="00:00:00.3" Value="1"/>
  </DoubleAnimationUsingKeyFrames>
</Storyboard>

Chciałbym też przyciemniać inne okna, ale te animacje na nich nie działają (zamiast przyciemnienia włączana jest przezroczystość). Dzieje się tak, bo jest ustawiona właściwość AllowsTransparency na True - inaczej nie można zaokrąglić na tych oknach rogów. Macie jakiś pomysł jak sobie poradzić z tym problemem?

0

Pokaż kod tego okna.

0

Dictionary.xaml

<ResourceDictionary xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
          xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml">

  <Storyboard x:Key="StoryboardOpacityDown">
    <DoubleAnimationUsingKeyFrames BeginTime="00:00:00" Storyboard.TargetName="{x:Null}" Storyboard.TargetProperty="(UIElement.Opacity)">
      <SplineDoubleKeyFrame KeyTime="00:00:00.3" Value="0.4"/>
    </DoubleAnimationUsingKeyFrames>
  </Storyboard>
  <Storyboard x:Key="StoryboardOpacityUp">
    <DoubleAnimationUsingKeyFrames BeginTime="00:00:00" Storyboard.TargetName="{x:Null}" Storyboard.TargetProperty="(UIElement.Opacity)">
      <SplineDoubleKeyFrame KeyTime="00:00:00.3" Value="1"/>
    </DoubleAnimationUsingKeyFrames>
  </Storyboard>

  <Style x:Key="SubWindowStyle" TargetType="{x:Type Window}">
    <Setter Property="WindowStyle" Value="None"/>
    <Setter Property="ResizeMode" Value="NoResize"/>
    <Setter Property="AllowsTransparency" Value="True"/>
    <Setter Property="ShowInTaskbar" Value="False"/>
    <Setter Property="Template">
      <Setter.Value>
        <ControlTemplate TargetType="{x:Type Window}">
          <Grid>
            <Border CornerRadius="10" Background="Crimson">
              <ContentPresenter/>
            </Border>
          </Grid>
        </ControlTemplate>
      </Setter.Value>
    </Setter>
  </Style>
</ResourceDictionary>

MainWindow.xaml

<Window x:Class="WpfApplication1.MainWindow"
    xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
    xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
    Title="MainWindow" Height="350" Width="525"
    WindowState="Maximized"> 

  <Grid>
    <Border Background="LightBlue">
      <StackPanel Orientation="Horizontal">
        <Border Height="300" Width="300" Background="White" HorizontalAlignment="Left"/>
        <Button Height="30" Width="80" Content="Nowe okno" HorizontalAlignment="Left" Click="Button_Click"/>
      </StackPanel>
    </Border>
  </Grid>
</Window>

MainWindow.xaml.cs


using System.Windows.Documents;
using System.Windows.Input;
using System.Windows.Media;
using System.Windows.Media.Imaging;
using System.Windows.Navigation;
using System.Windows.Shapes;
using System.Windows.Media.Animation;

namespace WpfApplication1
{
  /// <summary>
  /// Interaction logic for MainWindow.xaml
  /// </summary>
  public partial class MainWindow : Window
  {
    public MainWindow()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void Button_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
    {
      ((Storyboard)FindResource("StoryboardOpacityDown")).Begin(this);
        ChildWindow childWindow = new ChildWindow();
        childWindow.ShowDialog();
      ((Storyboard)FindResource("StoryboardOpacityUp")).Begin(this);

    }
  }
}

ChildWindow.xaml

<Window x:Class="WpfApplication1.ChildWindow"
    xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
    xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
    Title="ChildWindow" Height="300" Width="300"
    MouseLeftButtonDown="DragWindow_MouseLeftButtonDown"
    Style="{DynamicResource SubWindowStyle}">  

  <Grid>
    <StackPanel Orientation="Vertical">
      <Button Height="30" Width="80" Content="Nowe okno" HorizontalAlignment="Left" Margin="0,20,0,0" Click="Button_Click"/>
      <Button Height="30" Width="80" Content="Zamknij" HorizontalAlignment="Left" Margin="0,20,0,0" Click="Button2_Click"/>
    </StackPanel>
  </Grid>
</Window>

ChildWindow.xaml.cs


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows;
using System.Windows.Controls;
using System.Windows.Data;
using System.Windows.Documents;
using System.Windows.Input;
using System.Windows.Media;
using System.Windows.Media.Imaging;
using System.Windows.Shapes;
using System.Windows.Media.Animation;
using System.Windows;

namespace WpfApplication1
{
  /// <summary>
  /// Interaction logic for ChildWindow.xaml
  /// </summary>
  public partial class ChildWindow : Window
  {
    public ChildWindow()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void Button_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
    {
      ((Storyboard)FindResource("StoryboardOpacityDown")).Begin(this);
        MessageBox.Show("Nowe okno");
      ((Storyboard)FindResource("StoryboardOpacityUp")).Begin(this);
    }

    private void Button2_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
    {
      this.Close();
    }

    private void DragWindow_MouseLeftButtonDown(object sender, MouseButtonEventArgs e)
    {
      this.DragMove();
    }
  }
}
0

W pliku App.xaml trzeba jeszcze dodać odwołanie do Dictionary.xaml

<Application.Resources>
  <ResourceDictionary>
    <ResourceDictionary.MergedDictionaries>
      <ResourceDictionary Source="Dictionary.xaml"/>
    </ResourceDictionary.MergedDictionaries>
  </ResourceDictionary>     
</Application.Resources>
1

Skoro to ma być przyciemnianie to może trzeba zrobić to jako przyciemnianie ;P
Czyli: narysować "na oknie" czarny panel i kontrolować jego przeźroczystość(animacje).

więc zmieniamy animacje na:

<Storyboard x:Key="StoryboardOpacityDown">
  <DoubleAnimationUsingKeyFrames BeginTime="00:00:00" Storyboard.TargetName="{x:Null}" Storyboard.TargetProperty="(UIElement.Opacity)">
    <SplineDoubleKeyFrame KeyTime="00:00:00.3" Value="0.6"/>
  </DoubleAnimationUsingKeyFrames>
</Storyboard>
<Storyboard x:Key="StoryboardOpacityUp">
  <DoubleAnimationUsingKeyFrames BeginTime="00:00:00" Storyboard.TargetName="{x:Null}" Storyboard.TargetProperty="(UIElement.Opacity)">
    <SplineDoubleKeyFrame KeyTime="00:00:00.3" Value="0"/>
  </DoubleAnimationUsingKeyFrames>
</Storyboard>

Struktura okna byłaby mniej więcej taka:
IsHitTestVisible ustawione po to żeby można klikać normalnie w kontrolki.

<Grid>
  <StackPanel Orientation="Vertical">
  ......
  </StackPanel>
  <Border CornerRadius="10"  x:Name="FajowyCzarnyPanel" IsHitTestVisible="False" Background="Black"  Opacity="0" />
</Grid>

To już powinno zadziałać:

((Storyboard)FindResource("StoryboardOpacityDown")).Begin(FajowyCzarnyPanel);
MessageBox.Show("Nowe okno");
((Storyboard)FindResource("StoryboardOpacityUp")).Begin(FajowyCzarnyPanel);
0

Wielki Szczurze jesteś naprawdę wielki (drugi raz) - dzięki :)

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0