MVVM WPF DataGrid dziwny przypadek parametru Visibility

Odpowiedz Nowy wątek
2015-01-10 00:04
0

Dzień dobry,

Mam w aplikacji (MVVM) DataGrid z dość dużą ilością rekordów (około 2600). Rekord posiada zbindowany parametr 'Visibility', który warunkuje jego widoczność. Jeżeli szukana fraza (wpisywana do TextBoksa) znajduje się w kolekcji to parametr ma wartość 'Visible', a jeżeli nie to 'Collapsed'. Dzięki temu realizuję wyszukiwanie w takim DataGridzie.

Teraz o co chodzi... Rekordy po włączeniu okna ładują się bardzo szybko i ładnie się przewijają. DataGrid jest zwirtualizowany i posiada parametr 'ScrollViewer.CanContentScroll' ustawiony na True.

Oto kilka pierwszych rekodrów załadowanej w całości kolekcji:

a8cf58f921.png

A teraz coś czego nie umiem naprawić. Kiedy wpiszę frazę wyszukiwania i program skończy szukać pojawia się taki oto efekt:

dcf99f537b.png

Ponad to scrollowanie pionowe chodzi wtedy niesamowicie wolno.

Tutaj jest kod formatek ze screenów:

<TabControl Grid.Row="3" Grid.Column="0" Margin="0,0,5,0">
   <TabItem>
    <TabItem.Header>
     <Label Content="Dodaj towar:" Padding="0" FontWeight="Bold"/>
    </TabItem.Header>
    <Grid>
     <Grid.ColumnDefinitions>
      <ColumnDefinition Width="auto"/>
      <ColumnDefinition Width="*"/>
      <ColumnDefinition Width="auto"/>
     </Grid.ColumnDefinitions>
     <Grid.RowDefinitions>
      <RowDefinition Height="auto"/>
     </Grid.RowDefinitions>
     <Label Content="Nazwa:" Grid.Row="0" Grid.Column="0"
         VerticalContentAlignment="Center" Margin="2"/>
     <TextBox Grid.Row="0" Grid.Column="1" Margin="2"
          VerticalContentAlignment="Center"
          Text="{Binding DTM_dodawanyTowar,UpdateSourceTrigger=PropertyChanged}">
      <TextBox.InputBindings>
       <KeyBinding Key="Enter" Command="{Binding znajdzTowar}"/>
      </TextBox.InputBindings>
     </TextBox>
     <Button Grid.Row="0" Grid.Column="2" Margin="2"
         Content="Dodaj" Width="60"
         Command="{Binding dodajTowar}"/>
    </Grid>
   </TabItem>
  </TabControl>
  <TabControl Grid.Row="4" Grid.Column="0" Margin="0,5,5,0">
   <TabItem>
    <TabItem.Header>
     <Label Content="Lista towarów:" Padding="0" FontWeight="Bold"/>
    </TabItem.Header>
    <DataGrid VerticalGridLinesBrush="Silver" HorizontalGridLinesBrush="Silver" 
         AutoGenerateColumns="False" HeadersVisibility="Column"
         CanUserAddRows="False"
         ItemsSource="{Binding OCTM_listaTowarow,UpdateSourceTrigger=PropertyChanged}"
         SelectedItem="{Binding TM_wybranyTowar,UpdateSourceTrigger=PropertyChanged}"
         ScrollViewer.CanContentScroll="True"
         ScrollViewer.HorizontalScrollBarVisibility="Disabled"
         SelectionMode="Single"
         EnableRowVirtualization="True"
         EnableColumnVirtualization="True">

     <!-- Styl nagłówka kolumn -->
     <DataGrid.ColumnHeaderStyle>
      <Style TargetType="{x:Type DataGridColumnHeader}">
       <Setter Property="FontSize" Value="12"/>
       <Setter Property="HorizontalAlignment" Value="Stretch"/>
       <Setter Property="HorizontalContentAlignment" Value="Center"/>
      </Style>
     </DataGrid.ColumnHeaderStyle>

     <!-- Styl wiersza Tutaj jest warunek widoczności wiersza -->
     <DataGrid.CellStyle>
      <Style TargetType="DataGridCell">
       <Style.Triggers>
        <Trigger Property="IsSelected" Value="True">
         <Setter Property="Background" Value="LightYellow"/>
         <Setter Property="BorderBrush" Value="LightYellow"/>
        </Trigger>
       </Style.Triggers>
       <Setter Property="Visibility" Value="{Binding widocznosc,UpdateSourceTrigger=PropertyChanged}"/>
      </Style>
     </DataGrid.CellStyle>

     <!-- Kolumny -->
     <DataGrid.Columns>
      <!-- Lp. -->
      <DataGridTemplateColumn Header="Lp.">
       <DataGridTemplateColumn.CellTemplate>
        <DataTemplate>
         <Label FontSize="12" Margin="3" HorizontalAlignment="Center"
             VerticalAlignment="Center" Padding="0"
             Content="{Binding lp,UpdateSourceTrigger=PropertyChanged}"/>
        </DataTemplate>
       </DataGridTemplateColumn.CellTemplate>
      </DataGridTemplateColumn>
      <!-- Nazwa -->
      <DataGridTemplateColumn Header="Nazwa" Width="*">
       <DataGridTemplateColumn.CellTemplate>
        <DataTemplate>
         <Grid>
          <Grid.ColumnDefinitions>
           <ColumnDefinition Width="*"/>
           <ColumnDefinition Width="auto"/>
          </Grid.ColumnDefinitions>
          <Grid.RowDefinitions>
           <RowDefinition Height="auto"/>
          </Grid.RowDefinitions>
          <Label FontSize="12" Margin="3" HorizontalAlignment="Left"
              VerticalAlignment="Center" Padding="0"
              Grid.Row="0" Grid.Column="0" Content="{Binding nazwa,UpdateSourceTrigger=PropertyChanged}"/>
          <StackPanel Orientation="Horizontal"
                Grid.Row="0" Grid.Column="1">
           <Button Width="25" Margin="2" ToolTip="Usuń"
               Command="{Binding DataContext.usunTowar, 
               RelativeSource={RelativeSource Mode=FindAncestor,AncestorType={x:Type Window}}}"
               IsEnabled="{Binding czyNieJestSkladowa,UpdateSourceTrigger=PropertyChanged}">
            <Image Source="/Zapotrzebowanie stali;component/Icons/usun.png" Width="14"/>
           </Button>
           <Button Width="25" Margin="2" ToolTip="Zmień"
               Command="{Binding DataContext.modyfikujTowar, 
               RelativeSource={RelativeSource Mode=FindAncestor,AncestorType={x:Type Window}}}">
            <Image Source="/Zapotrzebowanie stali;component/Icons/zmien.png" Width="14"/>
           </Button>
          </StackPanel>
         </Grid>
        </DataTemplate>
       </DataGridTemplateColumn.CellTemplate>
      </DataGridTemplateColumn>
     </DataGrid.Columns>
    </DataGrid>
   </TabItem>
  </TabControl>

Kiedy ustawię parametr DataGrid ScrollViewer.CanContentScroll na False wszystko chodzi bardzo płynnie (wyszukiwanie i przewijanie) ale ładowanie danych trwa potwornie długo. Dodatkowo problem rekordów po wyszukiwaniu (taki jak na drugim screenie) w ogóle nie występuje i DataGrid działa dobrze.

Dane ładuję w ten sposób:

this.OCTM_listaTowarow to obiekt typu ObservableCollection<towarmodel> gdzie TowarModel to klasa zawierająca pola takie jak wymienione w pętli.

    private void odczytajTowary(List<List<string>> wyn) {
      if (wyn != null) {
        this.OCTM_listaTowarow.Clear();
        for (int i = 0; i < wyn.Count; i++) {

          // Lista widziana w programie;
          this.OCTM_listaTowarow.Add(new TowarModel {
            lp = (i + 1).ToString(),
            nazwa = wyn[i][1],
            czyNieJestSkladowa = this.czyTowarNieNalezyDoProduktu(this.db.TowaryISkladniki_selectProduktyTowaru(wyn[i][1]))
          });
        }
      }
      else Wiadomosci.utrataPolaczeniaSQL();
    }

Wyszukiwanie realizuję tak:
this.DTM_dodawanyTowar to właśnie fraza wyszukiwania i przy okazji towar, który można dodać do kolekcji jeżeli w niej nie występuje, ale to mniej ważne.

    private void _znajdzTowar() {
      string towar = this.DTM_dodawanyTowar.ToLower();
      string temp = null;

      if (towar != "") {
        for (int i = 0; i < this.OCTM_listaTowarow.Count; i++) {
          this.OCTM_listaTowarow[i].widocznosc = "Visible";
          temp = this.OCTM_listaTowarow[i].nazwa.ToLower();
          if (!temp.Contains(towar))
            this.OCTM_listaTowarow[i].widocznosc = "Collapsed";
        }
      }
      else { // Po skasowaniu frazy wyszukiwania do zera program pokazuje wszystkie rekordy
        for (int i = 0; i < this.OCTM_listaTowarow.Count; i++)
          this.OCTM_listaTowarow[i].widocznosc = "Visible";
      }
    }

Bardzo proszę o pomoc, bo o ile przy małej ilości danych ustawienie ScrollViewer.CanContentScroll na False daje radę o tyle przy większej ilości rekordów ładowanie całości danych trwa wieki.

Pozdrawiam
Grzesiek.

edytowany 4x, ostatnio: grzesiek51114, 2015-01-10 00:10

Pozostało 580 znaków

2015-01-10 00:21
0

Dodaj stronicowanie tego datagrida.

Pozostało 580 znaków

2015-01-10 00:24
0

Właśnie ja nie chcę robić paginacji tego grida. :) To ma być jeden w całości wypełniony DataGrid.

Pozostało 580 znaków

2015-01-10 22:48

Szkoda,że nie podałeś jak wygląda twoj ViewModel i trzeba to rąbać samemu, żeby Ci pomóc ;p

zakladam, że masz w nim coś takiego:

private ObservableCollection<Towar> _listaTowarow;
public ObservableCollection<Towar> OCTM_listaTowarow
{
  get { return _listaTowarow; }
  private set
  {
    _listaTowarow = value;
    OnPropertyChanged("OCTM_listaTowarow");
  }
}

proponuje zmienić na taki:

    private ObservableCollection<Towar> _listaTowarow;
    public ObservableCollection<Towar> OCTM_listaTowarow
    {
      get { return _listaTowarow; }
      private set
      {
        _listaTowarow = value;
        ItemsView = CollectionViewSource.GetDefaultView(_listaTowarow);
        OnPropertyChanged("OCTM_listaTowarow");
      }
    }

dodaj:

public ICollectionView ItemsView{get;set;}

a funkcje _znajdzTowar na:

 private void _znajdzTowar()
    {
      var towar = this.DTM_dodawanyTowar.ToLower();
      var list = (ListCollectionView)ItemsView;
      list.Filter = new Predicate<object>((obj) => (obj as Towar).nazwa.ToLower().Contains(towar) );
    }

Bibliografia:
http://msdn.microsoft.com/pl-pl/library/ff407126(v=vs.110).aspx
oraz
http://stackoverflow.com/a/6470271/4419424

Myślę, że różnica jest taka, że w Twoim podejsciu nie wiadomo czy dany wiersz powinien być wyświetlony dopoki grid rzeczywiście nie będzie chciał go wyświetlic(przez to, że jest tam binding na visibility) a przy użyciu ICollectionView od razu wiadomo ile elementów ma być wyświetlonych.

Pozostało 580 znaków

2015-01-12 07:29
0

Ooo dobra, to już jest coś. Nie pokazywałem viewmodelu, bo myślałem, że problem leży jednak w widoku. Spróbuję zastosować na dniach to co napisałeś i zobaczymy. Dziękuję za poradę :)

edytowany 1x, ostatnio: grzesiek51114, 2015-01-12 07:32

Pozostało 580 znaków

2015-01-12 20:51
0

No dobrze, problem jest już rozwiązany ale nie rozwiązałem go sposobem, który mi podałeś. Niestety Twoja metoda nie zadziałała i wywalało mi program. Mam trochę inny model i takie podejście nie zdało egzaminu.

Zrobiłem tak:

 1. Utworzyłem sobie mirror kolekcji 'OCTM_listaTowarow', z którego zrobiłem sobie mastera; Master nazywa się '_listaTowarowMaster'.
 2. Kiedy mam już dwie kolekcje to mastera używam jako magazyn danych do wyszukiwania, a do 'OCTM_listaTowarow' laduje wyniki wyszukiwania uprzednio ją czyszcząc.

Kodzik:

    private void _znajdzTowar() {
      string towar = this.DTM_dodawanyTowar.ToLower();
      string temp = null;

      // Filtrowanie mastera i czyszczenie kolekcji dla widoku;
      if (towar != "") {
        for (int i = 0; i < this._listaTowarowMaster.Count; i++) {
          this._listaTowarowMaster[i].widocznosc = "Visible";
          temp = this._listaTowarowMaster[i].nazwa.ToLower();
          if (!temp.Contains(towar))
            this._listaTowarowMaster[i].widocznosc = "Collapsed";
        }
      }
      else {
        for (int i = 0; i < this._listaTowarowMaster.Count; i++)
          this._listaTowarowMaster[i].widocznosc = "Visible";
      }
      this.OCTM_listaTowarow.Clear();

      // Warunkowe przepisywanie mastera do kolekcji widoku;
      for (int i = 0; i < this._listaTowarowMaster.Count; i++)
        if (this._listaTowarowMaster[i].widocznosc == "Visible")
          this.OCTM_listaTowarow.Add(this._listaTowarowMaster[i]);
    }

Kiedy kolekcja, która jest wyświetlana w widoku zostanie wyczyszczona i ponownie załadowana danymi rekordy tabeli się nie "rozjeżdżają". Chciałem zastosować bardziej tradycyjną metodę i udało się. :-) Może nie jest to tak bardzo optymalne ale w zupełności wystarcza i szybko działa nawet dla dużej liczby rekordów z czego jestem zadowolony.

Dziękuję za podpowiedź. Jak już mówiłem wcześniej nie szukałem przyczyn w ViewModelu, a bardziej w widoku.

Pozdrawiam i plusik za nakierowanie :)
Grzesiek

edytowany 2x, ostatnio: grzesiek51114, 2015-01-12 20:53

Pozostało 580 znaków

Odpowiedz
Liczba odpowiedzi na stronę

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0