WPF - zmiana wartości pola na DataGrid

Odpowiedz Nowy wątek
2015-01-02 16:40
0
<UserControl.Resources>
  <DataTemplate x:Key="rowDetailsExpanderTemplate">
    <TextBlock x:Name="Expander" Text="+" MouseLeftButtonDown="Expander_MouseLeftButtonDown"/>
  </DataTemplate>
</UserControl.Resources>

<Grid>
  <DataGrid ItemsSource="{Binding}">
    <DataGrid.Columns>
      <DataGridTemplateColumn x:Name="expander" CellTemplate="{StaticResource rowDetailsExpanderTemplate}"/>
    </DataGrid.Columns>
  </DataGrid>
</Grid>
private void Expander_MouseLeftButtonDown(object sender, MouseButtonEventArgs e)
{
  TextBlock expander = (TextBlock)sender;
  DataGridRow rowWithExpander = DataGridRow.GetRowContainingElement(expander);

  if (expander.Text == "+")
  {
    rowWithExpander.DetailsVisibility = Visibility.Visible;
    expander.Text = "-";
  }
  else
  {
    rowWithExpander.DetailsVisibility = Visibility.Collapsed;
    expander.Text = "+";
  }
}

Chciałbym mieć na siatce pole, po kliknięciu którego będą rozwijane szczegóły wiersza. Problem w tym, że tekst (+/-) na polu expander nie jest zachowywany przy przewijaniu wierszy. W jaki sposób ten tekst zachowywać?

Pozostało 580 znaków

2015-01-05 00:28

Dzieje się tak, ponieważ domyślnie jest włączona wirtualizacja wierszy - w takim przypadku jest tworzone tylko tyle obiektów DataGridRow ile jest konieczne, a istniejące są wykorzystywane ponownie jeśli to możliwe.
W Twoim przypadku ustawiasz +/- na aktualnie widocznym a po przeskrolowaniu na koniec listy może on zostać użyty ponownie i pojawi się [-] nawet mimo tego, że nie jest rozwinięty. Albo pojawi się [+] na tym który jest rozwinięty gdy wrócisz do początku, ponieważ inny obiekt DataGridRow niż wcześniej zostanie wykorzystany do wyświetlenia danych.

Udało mi się zrobić to co chcesz, bez wyłączania writualizacji tylko modyfikując TextBlock w XAMLu:

<Window.Resources>
  <local:VisibilityConverter x:Key="VisibilityToExpander" />
</Window.Resources>
<TextBlock 
  x:Name="Expander" 
  Text="{Binding DetailsVisibility, RelativeSource={RelativeSource FindAncestor, AncestorType={x:Type DataGridRow}},Converter={StaticResource VisibilityToExpander}}" 
  MouseLeftButtonDown="Expander_MouseLeftButtonDown" />

Binding wyciąga aktualną wartość DetailsVisibility z DataGridRow i używa konwertera, którego implementacja jest poniżej do wyświetlenia + lub -

public class VisibilityConverter : IValueConverter
{
  public object Convert(object value, Type targetType, object parameter, System.Globalization.CultureInfo culture)
  {
    return (Visibility)value == Visibility.Visible ? "-" : "+";
  }

  public object ConvertBack(object value, Type targetType, object parameter, System.Globalization.CultureInfo culture)
  {
    return null;
  }
}

w evencie zostaje tylko:

private void Expander_MouseLeftButtonDown(object sender, MouseButtonEventArgs e)
{
  TextBlock expander = (TextBlock)sender;
  DataGridRow rowWithExpander = DataGridRow.GetRowContainingElement(expander);
  rowWithExpander.DetailsVisibility = rowWithExpander.DetailsVisibility != Visibility.Visible ?
    Visibility.Visible : Visibility.Collapsed;
}

Ogólnie nie jest to za fajne rozwiązanie, trzeba dodawać klasę, event dalej jest potrzebny..
Gdybyś miał w klasie danych(tych, których wyświetlasz w gridzie) informacje o tym czy wiersz jest rozwinięty, można by to zrobić tak (zakładam, że jest property bool Expanded):

<BooleanToVisibilityConverter x:Key="BoolToVisibility" />
<DataTemplate x:Key="rowDetailsExpanderTemplate"  >
    <ToggleButton IsChecked ="{Binding DataContext.Expanded, RelativeSource={RelativeSource AncestorType=DataGridRow}}" >
      <ToggleButton.Template>
        <ControlTemplate>
          <TextBlock>
            <TextBlock.Style>
              <Style TargetType="{x:Type TextBlock}">
                <Style.Triggers>
                  <DataTrigger Binding="{Binding Path=Expanded}" Value="False">
                    <Setter Property="Text" Value="+" ></Setter>
                  </DataTrigger>
                  <DataTrigger Binding="{Binding Path=Expanded}" Value="True">
                    <Setter Property="Text" Value="-" ></Setter>
                  </DataTrigger>
                </Style.Triggers>
              </Style>
            </TextBlock.Style>
          </TextBlock>
        </ControlTemplate>
      </ToggleButton.Template>
    </ToggleButton>
  </DataTemplate>

<DataGrid ItemsSource="{Binding}" >
  <DataGrid.Columns>
    <DataGridTemplateColumn  x:Name="expander" CellTemplate="{StaticResource rowDetailsExpanderTemplate}"/>
  </DataGrid.Columns>
  <DataGrid.RowStyle>
    <Style  TargetType="{x:Type DataGridRow}">
      <Setter Property="DetailsVisibility" Value="{Binding Path=Expanded,Converter ={StaticResource BoolToVisibility}}"></Setter>
    </Style>
  </DataGrid.RowStyle>
</DataGrid>

W ControlTemplate zostawiłem TextBlock, bo był w Twoim kodzie ale mógłbyś tam sobie zrobić np obrazki.

Pozostało 580 znaków

2015-01-05 19:21
0

Dzięki wielkie za wyjaśnienie i rozwiązanie problemu. Ja wprawdzie trochę przerobiłem swoją aplikację i nie rozwijam już wierszy, ale rozwiązania na pewno w przyszłości mi się przydadzą. Prostsze jest chyba to pierwsze, o konwerterach już czytałem, ale nie przyszło mi do głowy, aby je tutaj wykorzystać. Ogólnie jest to moja pierwsza aplikacja w WPF (w .NET też) i na razie jeszcze nie czuję tego za bardzo ;)

Pozostało 580 znaków

Odpowiedz
Liczba odpowiedzi na stronę

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0