Witam,

Próbuję stworzyć slownik na podstawie punktów kluczowych SIFT jednak przy funkcji bowTrainer.Cluster(), otrzymuję ciekawy wyjątek:

An unhandled exception of type 'System.AccessViolationException' occurred in Emgu.CV.dll

Additional information: Attempted to read or write protected memory. This is often an indication that other memory is corrupt.

Dodam że korzystam z biblioteki Emgu2.9.0Beta.2.9.0 cała aplikacja jest ustawiona na wersję x64, czy to może powodować ten wyątek? Z tego co wiem to emgu powinno działać pod wersją 64bitową, może jest jakis inny problem w moim kodzie?

        model = new Image<Bgr, byte>(imageData.Path);
        modelGray = model.Convert<Gray, Byte>();
        modelKeyPoints = detector.DetectKeyPointsRaw(modelGray, null);
        modelDescriptors = detector.ComputeDescriptorsRaw(modelGray, null, modelKeyPoints);

Podejrzewam, że problem tkwi w tych linijkach, wykonuja one operacje na zdjęciach pobranych bezpośrednio ze ścieżek, po zakomentowaniu tego fragmentu i stworzeniu osobnej macierzy ze stalymi liczbami nie ma problemu.

Niestety przy recznym kopiowaniu wartości z matrycy modelDescriptors do nowej matrycy i osobnym rezerwowaniu pamięci dalej jest ten sam problem.

Main testowy:

  static void Main()
    {
      const string pathImage = @"E:\IISI\testSIFT\";

      const int dictionarySize = 10;
      const int nFeatures = 0;
      const int nOctaveLayers = 3;
      const double contrastThreshold = 0.04;
      const double edgeThreshold = 10;
      const double sigma = 1.6;

      var files = new DirectoryInfo(pathImage).GetFiles().Select(x => x.FullName).ToArray();

      var bof = new BOF(files);

      bof.ComputeDictionary(dictionarySize, nFeatures, nOctaveLayers, contrastThreshold, edgeThreshold, sigma);
      bof.ComputeDescriptors();

      Console.ReadKey();
    }

Klasa BOW:

public class BOF
  {
    public ImageData[] ImagesData { get; private set; }
    public float[][] Dictionary { get; private set; }

    public BOF(IList<string> trainFiles)
    {
      ImagesData = new ImageData[trainFiles.Count];

      for (var i = 0; i < trainFiles.Count; i++)
        ImagesData[i] = new ImageData
        {
          Path = trainFiles[i],
          IsTrain = true
        };
    }

    private float[][] GetArrayFromMatrix(Matrix<Single> matrix)
    {
      var array = new float[matrix.Data.Length][];

      for (var i = 0; i < array.Length; i++)
        array[i] = new float[matrix.Cols];

      for (var i = 0; i < matrix.Rows; i++)
        for (var j = 0; j < matrix.Cols; j++)
          array[i][j] = matrix.Data[i, j];

      return array;
    }

    public void ComputeDictionary(int dictionarySize, int nFeatures, int nOctaveLayers, double contrastThreshold, double edgeThreshold, double sigma)
    {
      var detector = new SIFTDetector(nFeatures, nOctaveLayers, contrastThreshold, edgeThreshold, sigma);

      var termCriteria = new MCvTermCriteria(100, 0.001);
      var bowTrainer = new BOWKMeansTrainer(dictionarySize, termCriteria, 1, KMeansInitType.PPCenters);

      Image<Bgr, byte> model;
      Image<Gray, Byte> modelGray;
      VectorOfKeyPoint modelKeyPoints;
      Matrix<Single> modelDescriptors;

      foreach (var imageData in ImagesData)
      {
        model = new Image<Bgr, byte>(imageData.Path);
        modelGray = model.Convert<Gray, Byte>();
        modelKeyPoints = detector.DetectKeyPointsRaw(modelGray, null);
        modelDescriptors = detector.ComputeDescriptorsRaw(modelGray, null, modelKeyPoints);

        imageData.Keypoints = GetArrayFromMatrix(modelDescriptors);

        bowTrainer.Add(modelDescriptors);
      }

      var dictionary = bowTrainer.Cluster();

      Dictionary = GetArrayFromMatrix(dictionary);
    }
  }