C# Ilość elementów tablicy

Odpowiedz Nowy wątek
2014-12-16 17:10
0

Program ma wyliczać ilość elementów tablicy, których odchylenie nie przekracza wartości zadanej przez wprowadzoną uprzednio liczbę, czyli z mat. pkt widzenia ma to wyglądać tak:

b - liczba pobrana z wejścia wywołania funkcji
x - średnia arytmetyczna ze wszystkich elementów tablicy
ai - i-ty element tablicy

odchylenie sprawdzamy dla wszystkich elem. tablicy
|x-ai| <= b

Mój kod, wygląda następująco:


    static void Main(string[] args)
    {
      int[] tablicaliczb = stt(Console.ReadLine());
      int iloscele = ilosc(tablicaliczb);
      Console.WriteLine("Wynik: " + iloscele);
      Console.ReadLine();
    }

    static int[] stt(string tekst)
    {
      string[] teksttab = tekst.Split(' ');
      int[] liczbatab = new int[teksttab.Length];
      for (int i = 0; i < teksttab.Length; i++)
      {
        liczbatab[i] = Convert.ToInt32(teksttab[i]);
      }
      return liczbatab;
    }
    static int ilosc(int[] tablica)
    {
      int suma = 0;
      int srr = 0;
      int odchylenie = 1;
      Console.WriteLine("Wprowadź liczbę");
      int n;
      n = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
      for (int i = 0; i < tablica.Length; i++)
      {
        suma = suma + tablica[i];
      }
      {
        for (int i = 0; tablica[i] < n; i++)
        {
          srr = suma / tablica.Length;
        }
          {
            odchylenie = srr - tablica.Length;

        }
        return odchylenie;

      }
    }
  }
} 

czyli doszedłem do momentu wyliczenia średniej i przy wyliczaniu odchylenia nie mam już pomysłu na kod. Może ktoś pomóc?

edytowany 1x, ostatnio: ixiixi, 2014-12-18 14:11

Pozostało 580 znaków

2014-12-16 18:10
0

Deklarujesz jakiś licznik int licznik = 0; i iterujesz po tablicy. Dla każdego elementu sprawdzasz warunek, jeśli się zgadza robisz i++;. W czym problem?

Pozostało 580 znaków

2014-12-16 20:11
0

Na początku to zmień typ zmiennej srr, średnia przecież może mieć wartość 3,5 nawet jeśli cała tablica jest z liczb całkowitych.

Po drugie pomysł liczenia odchylenia, robisz to co sam napisałeś matematycznie, tylko pamiętać musisz o module (jeśli różnica jest ujemna to możesz wymnożyć przez -1)

Kod:

static void Main(string[] args)
    {
      int[] tablicaliczb = stt(Console.ReadLine());
      int iloscele = ilosc(tablicaliczb);
      Console.WriteLine("Wynik: " + iloscele);
      Console.ReadLine();
    }

    static int[] stt(string tekst)
    {
      string[] teksttab = tekst.Split(' ');
      int[] liczbatab = new int[teksttab.Length];
      for (int i = 0; i < teksttab.Length; i++)
      {
        liczbatab[i] = Convert.ToInt32(teksttab[i]);
      }
      return liczbatab;
    }
    static int ilosc(int[] tablica)
    {
      double suma = 0;
      double srr = 0;
      //int odchylenie = 1;
      double mod;
      int licznik = 0;
      Console.WriteLine("Wprowadź liczbę");
      double n;
      n = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());

      for (int i = 0; i < tablica.Length; i++)
      {
        suma = suma + tablica[i];
      }

      //Console.WriteLine("Twoja tablica: ");
      for (int i = 0; i < tablica.Length; i++)
      {
        //Console.Write(tablica[i] + " ");
      }
      //Console.WriteLine();

      srr = suma / (double)tablica.Length;

      //Console.WriteLine("Elementy z tablicy, których odchylenie od wartości będącej średnią arytmetyczną liczb tablicy nie przekracza wartości zadanej ( " + n + " )");

      for (int i = 0; i < tablica.Length; i++)
      {
        mod = srr - tablica[i];
        if (mod < 0)
        {
          mod = mod * (-1);
        }

        if (mod <= n)
        {
          //Console.Write(tablica[i] + " ");
          licznik++;
        }

      }

      //Console.WriteLine();
      //Console.WriteLine("Suma elemntow w tablicy: " + suma);
      //Console.WriteLine("Ilosc elementow w tablicy: " + tablica.Length);
      //Console.WriteLine("Średnia: " + suma + " / " + tablica.Length + " = " + srr);

      return licznik;
    }

To co jest w komentarzach to tylko na potrzeby tego abyś widział co się dzieje, jakbyś nie wiedział co się liczy to odkomentuj

edytowany 1x, ostatnio: Arbuz22, 2014-12-16 20:12

Pozostało 580 znaków

2014-12-17 12:38
0

Zadanie nadaje się do zastosowania maszyny LINQ, wiec moze tak :

 using System;
using System.Diagnostics;
using System.Windows.Forms;
using System.Collections;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;

class Script
{
  [STAThread]
  static public void Main(string[] args)
  {
    int[] tablica = new int[]{1,21,13,4,25,16,72,8,29,10};
    double liczba = 7D;
    double AVG = tablica.Average();
    double SUM = tablica.Sum(); 
    int COUNT = tablica.Count();
    var co = tablica.Where(x => {
      //Console.WriteLine("x:{0} /x-AVG/={1} - {2} = {3}",x,x,AVG,Math.Abs(x-AVG));  
      return (bool)(Math.Abs(x-AVG)<liczba);
      }).Count();
    Console.WriteLine("   AVG :{0}",AVG);
    Console.WriteLine("   SUM :{0}",SUM);
    Console.WriteLine("   COUNT:{0}",COUNT);
    Console.WriteLine("COUNT ODCH:{0}",co);
  }
}

pozdrawiam
AK

Pozostało 580 znaków

2014-12-17 18:41
0

Arbuz22 dzięki, prześledzę kod ale chyba wszystko jest ok

Pozostało 580 znaków

Odpowiedz
Liczba odpowiedzi na stronę

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0