Potrzebuje zrobić binaryzacje obrazu. Wykorzystuje do tego biblioteke Emug.CV ale wykryte obiekty są czarne na białym tle a potrzebuje odwrotnie do morfologicznych przekształceń. Czy ktoś zna inny sposób użycia thresholda? Moja metoda po prostu odwraca kolory ale gdy badamy obraz czarno biały to odwróci kolor.

 Bitmap binary = new Bitmap(pictureBox1.Image);
      fr.GrayScale(binary);
      Image<Gray, Byte> img = new Image<Gray, Byte>(binary);
      img = img.ThresholdBinary(new Gray(trackBar1.Value), new Gray(255));
      binary = img.ToBitmap();
      pictureBox1.Image = binary;
      Bitmap con = new Bitmap(pictureBox1.Image);
      fr.Generate_negative_image(con);
      pictureBox1.Image = con;