2 style w Slider Template

0

Witam serdecznie, potrzebuję zrobić UserControl opierając się na Sliderze. Stworzyłem swój template i dołączając go do Slidera jako styl, działa wszystko pięknie. Problem w tym, że muszę przenieść ten styl do UserControl i tutaj pojawia się problem, bo można zaaplikować tylko jeden.

Wcześniej to wyglądało (i działało) mniej więcej tak, że miałem plik ze stylami, a w nim:

<Style x:Key="HorizontalSliderThumbStyle" TargetType="{x:Type Thumb}">

(...)

<Style x:Key="SliderStyle" TargetType="{x:Type Slider}">

Jak widac, są to dwa style, ale w sumie styluję jeden Slider.

Chcą to przenieść do UserControlki:

<Slider.Template>
    <ControlTemplate TargetType="{x:Type Slider}">    
      <Thumb (...)> </Thumb> 

Nie mogę dać drugiego stylu dla samego Slider'a. Jak rozwiązać ten problem?

1

Ale z tego co widzę to masz owszem dwa style ale oba mają inny TargetType. Więc to bardziej będzie coś w stylu:

<Slider>
     <Slider.Template>
      <ControlTemplate TargetType="{x:Type Slider}">
        <Thumb>
         <Thumb.Template>
           <ControlTemplate TargetType="{x:Type Thumb}">
            <!-- ... -->
           </ControlTemplate>
         </Thumb.Template>
        </Thumb>
      </ControlTemplate>
     </Slider.Template>
   </Slider>
0

Masz rację, tak mam zrobione. Problem w tym, że element "ControlTemplate" nie może mieć więcej w sobie niż jednego elementu.

		<Slider>
     <Slider.Template>
      <ControlTemplate TargetType="{x:Type Slider}">
        <Thumb>
         <Thumb.Template>
           <ControlTemplate TargetType="{x:Type Thumb}">
            <!-- ... -->
           </ControlTemplate>
         </Thumb.Template>
        </Thumb>
      </ControlTemplate>
     </Slider.Template>
   </Slider>

Mam styl dla Thumb'a i co dalej ze Sliderem (który de'facto definiuje mój pasek)? Nie mam jak go umieścić. Wyżej dałem identyczny przykład jak Twój, tylko nie wkleiłem całego.

0

Do tego co podałeś, potrzebuję "dołożyć" to co umieszczam niżej:

<Style x:Key="SliderStyle" TargetType="{x:Type Slider}">
      <Setter Property="Stylus.IsPressAndHoldEnabled" Value="false"/>
      <Setter Property="Background" Value="Transparent"/>
      <Setter Property="Foreground" Value="#FFC4C4C4"/>
      <Setter Property="Template">
        <Setter.Value>
          <ControlTemplate TargetType="{x:Type Slider}">
            <Border BorderBrush="{TemplateBinding BorderBrush}" BorderThickness="{TemplateBinding BorderThickness}" Background="{TemplateBinding Background}" SnapsToDevicePixels="true">
              <Grid>
                <Grid.RowDefinitions>
                  <RowDefinition Height="Auto"/>
                  <RowDefinition Height="Auto" MinHeight="{TemplateBinding MinHeight}"/>
                  <RowDefinition Height="Auto"/>
                </Grid.RowDefinitions>
                <TickBar x:Name="TopTick" Fill="{TemplateBinding Foreground}" Height="4" Placement="Top" Grid.Row="0" Visibility="Collapsed"/>
                <TickBar x:Name="BottomTick" Fill="{TemplateBinding Foreground}" Height="4" Placement="Bottom" Grid.Row="2" Visibility="Collapsed"/>
                <Border x:Name="TrackBackground" Background="#aec664" CornerRadius="3" Height="5.0" Margin="5,0" Grid.Row="1" HorizontalAlignment="Left" VerticalAlignment="Center">
                  <Border.Width>
                    <MultiBinding Converter="{StaticResource TestConv}" >
                      <Binding Path="Value" RelativeSource="{RelativeSource FindAncestor, AncestorType={x:Type Slider}}" />
                      <Binding Path="Maximum" RelativeSource="{RelativeSource FindAncestor, AncestorType={x:Type Slider}}" />
                      <Binding Path="Width" RelativeSource="{RelativeSource FindAncestor, AncestorType={x:Type Slider}}" />
                    </MultiBinding>
                  </Border.Width>
                  <Canvas Margin="-6,-1">
                    <Rectangle x:Name="PART_SelectionRange" Fill="{DynamicResource {x:Static SystemColors.HighlightBrushKey}}" Height="4.0" Stroke="{DynamicResource {x:Static SystemColors.ControlDarkDarkBrushKey}}" StrokeThickness="1.0" Visibility="Hidden"/>
                  </Canvas>       
                </Border>
                <Track x:Name="PART_Track" Grid.Row="1">
                  <Track.DecreaseRepeatButton>
                    <RepeatButton Command="{x:Static Slider.DecreaseLarge}" Style="{StaticResource SliderRepeatButtonStyle}"/>
                  </Track.DecreaseRepeatButton>
                  <Track.IncreaseRepeatButton>
                    <RepeatButton Command="{x:Static Slider.IncreaseLarge}" Style="{StaticResource SliderRepeatButtonStyle}"/>
                  </Track.IncreaseRepeatButton>
                  <Track.Thumb>
                    <Thumb x:Name="Thumb" Style="{StaticResource HorizontalSliderThumbStyle}"/>
                  </Track.Thumb>
                </Track>
              </Grid>
            </Border>
            <ControlTemplate.Triggers>
              <Trigger Property="TickPlacement" Value="TopLeft">
                <Setter Property="Visibility" TargetName="TopTick" Value="Visible"/>
                <Setter Property="Style" TargetName="Thumb" Value="{StaticResource HorizontalSliderUpThumbStyle}"/>
                <Setter Property="Margin" TargetName="TrackBackground" Value="5,2,5,0"/>
              </Trigger>
              <Trigger Property="TickPlacement" Value="BottomRight">
                <Setter Property="Visibility" TargetName="BottomTick" Value="Visible"/>
                <Setter Property="Style" TargetName="Thumb" Value="{StaticResource HorizontalSliderDownThumbStyle}"/>
                <Setter Property="Margin" TargetName="TrackBackground" Value="5,0,5,2"/>
              </Trigger>
              <Trigger Property="TickPlacement" Value="Both">
                <Setter Property="Visibility" TargetName="TopTick" Value="Visible"/>
                <Setter Property="Visibility" TargetName="BottomTick" Value="Visible"/>
              </Trigger>
              <Trigger Property="IsSelectionRangeEnabled" Value="true">
                <Setter Property="Visibility" TargetName="PART_SelectionRange" Value="Visible"/>
              </Trigger>
              <Trigger Property="IsKeyboardFocused" Value="true">
                <Setter Property="Foreground" TargetName="Thumb" Value="Blue"/>
              </Trigger>
            </ControlTemplate.Triggers>
          </ControlTemplate>
        </Setter.Value>
      </Setter>
      <Style.Triggers>
        <Trigger Property="Orientation" Value="Vertical">
          <Setter Property="Template">
            <Setter.Value>
              <ControlTemplate TargetType="{x:Type Slider}">
                <Border BorderBrush="{TemplateBinding BorderBrush}" BorderThickness="{TemplateBinding BorderThickness}" Background="{TemplateBinding Background}" SnapsToDevicePixels="true">
                  <Grid>
                    <Grid.ColumnDefinitions>
                      <ColumnDefinition Width="Auto"/>
                      <ColumnDefinition MinWidth="{TemplateBinding MinWidth}" Width="Auto"/>
                      <ColumnDefinition Width="Auto"/>
                    </Grid.ColumnDefinitions>
                    <TickBar x:Name="TopTick" Grid.Column="0" Fill="{TemplateBinding Foreground}" Placement="Left" Visibility="Collapsed" Width="4"/>
                    <TickBar x:Name="BottomTick" Grid.Column="2" Fill="{TemplateBinding Foreground}" Placement="Right" Visibility="Collapsed" Width="4"/>
                    <Border x:Name="TrackBackground" BorderBrush="{StaticResource VerticalSliderTrackNormalBorder}" BorderThickness="1" Background="{StaticResource HorizontalSliderTrackNormalBackground}" Grid.Column="1" CornerRadius="1" HorizontalAlignment="center" Margin="0,5" Width="4.0">
                      <Canvas Margin="-1,-6">
                        <Rectangle x:Name="PART_SelectionRange" Fill="{DynamicResource {x:Static SystemColors.HighlightBrushKey}}" Stroke="{DynamicResource {x:Static SystemColors.ControlDarkDarkBrushKey}}" StrokeThickness="1.0" Visibility="Hidden" Width="4.0"/>
                      </Canvas>
                    </Border>
                    <Track x:Name="PART_Track" Grid.Column="1">
                      <Track.DecreaseRepeatButton>
                        <RepeatButton Command="{x:Static Slider.DecreaseLarge}" Style="{StaticResource SliderRepeatButtonStyle}"/>
                      </Track.DecreaseRepeatButton>
                      <Track.IncreaseRepeatButton>
                        <RepeatButton Command="{x:Static Slider.IncreaseLarge}" Style="{StaticResource SliderRepeatButtonStyle}"/>
                      </Track.IncreaseRepeatButton>
                      <Track.Thumb>
                        <Thumb x:Name="Thumb" Style="{StaticResource VerticalSliderThumbStyle}"/>
                      </Track.Thumb>
                    </Track>
                  </Grid>
                </Border>
                <ControlTemplate.Triggers>
                  <Trigger Property="TickPlacement" Value="TopLeft">
                    <Setter Property="Visibility" TargetName="TopTick" Value="Visible"/>
                    <Setter Property="Style" TargetName="Thumb" Value="{StaticResource VerticalSliderLeftThumbStyle}"/>
                    <Setter Property="Margin" TargetName="TrackBackground" Value="2,5,0,5"/>
                  </Trigger>
                  <Trigger Property="TickPlacement" Value="BottomRight">
                    <Setter Property="Visibility" TargetName="BottomTick" Value="Visible"/>
                    <Setter Property="Style" TargetName="Thumb" Value="{StaticResource VerticalSliderRightThumbStyle}"/>
                    <Setter Property="Margin" TargetName="TrackBackground" Value="0,5,2,5"/>
                  </Trigger>
                  <Trigger Property="TickPlacement" Value="Both">
                    <Setter Property="Visibility" TargetName="TopTick" Value="Visible"/>
                    <Setter Property="Visibility" TargetName="BottomTick" Value="Visible"/>
                  </Trigger>
                  <Trigger Property="IsSelectionRangeEnabled" Value="true">
                    <Setter Property="Visibility" TargetName="PART_SelectionRange" Value="Visible"/>
                  </Trigger>
                  <Trigger Property="IsKeyboardFocused" Value="true">
                    <Setter Property="Foreground" TargetName="Thumb" Value="Blue"/>
                  </Trigger>
                </ControlTemplate.Triggers>
              </ControlTemplate>
            </Setter.Value>
          </Setter>
        </Trigger>
      </Style.Triggers>
    </Style>
0

Okej to może inaczej ciężko mi podpiąć ten twój styl bo dużo w nim brakuje innych stylów. Ale analogiczny przykład mam styl dla Slider i styl dla Thumb, oraz samo wywołanie.
A więc cały kod:

<UserControl x:Class="WpfApplication1.Test"
       xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
       xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
       xmlns:mc="http://schemas.openxmlformats.org/markup-compatibility/2006" 
       xmlns:d="http://schemas.microsoft.com/expression/blend/2008" 
       mc:Ignorable="d" 
       d:DesignHeight="300" d:DesignWidth="300">
  <UserControl.Resources>
   <Style x:Key="ThumbBall" TargetType="{x:Type Thumb}">
     <Setter Property="SnapsToDevicePixels" Value="true" />
     <Setter Property="OverridesDefaultStyle" Value="true" />
     <Setter Property="Template">
      <Setter.Value>
        <ControlTemplate>
         <Path StrokeThickness="0.550000" Stroke="#FFA2A2A2" StrokeMiterLimit="1.000000"
            Data="F1 M 0,3.455078 C 0,1.615723 1.490234,0.125000 3.330078,0.125000 C 5.168945,0.125000 6.659179,1.615723 6.659179,3.455078 C 6.659179,5.292969 5.168945,6.784180 3.330078,6.784180 C 1.490234,6.784180 0,5.292969 0,3.455078 Z"
            x:Name="TrackBall" Opacity="0.75" Fill="{DynamicResource MouseOverBrush}" />
         <ControlTemplate.Triggers>
           <Trigger Property="IsMouseOver" Value="True">
            <Setter TargetName="TrackBall" Property="Opacity" Value="1" />
           </Trigger>
           <Trigger Property="IsEnabled" Value="false">
            <Setter TargetName="TrackBall" Property="Opacity" Value="0.7" />
           </Trigger>
         </ControlTemplate.Triggers>
        </ControlTemplate>
      </Setter.Value>
     </Setter>
   </Style>
   <Style x:Key="SliderStyle" TargetType="{x:Type Slider}">
     <Setter Property="Template">
      <Setter.Value>
        <ControlTemplate TargetType="{x:Type Slider}">
         <Grid>
           <Grid.RowDefinitions>
            <RowDefinition Height="Auto" />
            <RowDefinition Height="Auto" MinHeight="{TemplateBinding Slider.MinHeight}" />
            <RowDefinition Height="Auto" />
           </Grid.RowDefinitions>
           <!--<Path Margin="0,0,0,0" Grid.Row="1" Fill="{DynamicResource SliderTrack}" Data="F1 M 0,2.701660 L 0,4.179688 L 970.306641,4.179688 L 970.306641,2.701660 L 0,2.701660 Z" />-->
           <Rectangle Stretch="Fill" Grid.Row="1" Height="2" Fill="{DynamicResource SliderTrack}" />
           <Track Grid.Row="1" Name="PART_Track" Visibility="Visible">
            <Track.DecreaseRepeatButton>
              <RepeatButton Visibility="Hidden"
                     Command="Slider.DecreaseLarge" />
            </Track.DecreaseRepeatButton>
            <Track.Thumb>
              <Thumb Margin="15,0,15,0" Style="{StaticResource ThumbBall}" />
            </Track.Thumb>
            <Track.IncreaseRepeatButton>
              <RepeatButton Visibility="Hidden"
                     Command="Slider.IncreaseLarge" />
            </Track.IncreaseRepeatButton>
           </Track>
         </Grid>
        </ControlTemplate>
      </Setter.Value>
     </Setter>
   </Style>
  </UserControl.Resources>
  <Grid>
   <Slider Style="{StaticResource SliderStyle}" Width="500" Height="100" />
  </Grid>
</UserControl>

Style pożyczyłem z:
http://tlo.googlecode.com/svn/trunk/GenArtWPF/source/GenArt.Client/Resources/ControlTemplates/Slider.xaml
http://tlo.googlecode.com/svn/trunk/GenArtWPF/source/GenArt.Client/Resources/ColorsAndBrushes.xaml <-- Zmieniłem tylko dwa kolory dla paska i kulki.

Efekt:
123.png

0

Zostawię właśnie w podany przez Ciebie sposób... początkowo miałem zamysł, żeby dziedziczyć po Slider, a nie UserControl. Chciałem tak zrobić dlatego, że wtedy wszystkie metody są ładnie wystawione. Ale nie będę siedział nad tym 3 dni, bo mam małe doświadczenie, a czas mnie trochę goni.

0

Nie rozumiem co masz na myśli wszystkie metody są ładnie wystawione. Ale dodał bym te style do App.xaml Application.Resources, a jeśli masz parę wersji tego stylu to rozbił bym go wedle potrzeby na mniejsze części i dodał dziedziczenie i wykorzystywał w zależności od potrzeb.

0

Nie chcę Ci zawracać głowy.

Chciałem mieć coś takiego:

<Slider x:Class="WpfApplication1.Test"
       xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
       xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
       xmlns:mc="http://schemas.openxmlformats.org/markup-compatibility/2006" 
       xmlns:d="http://schemas.microsoft.com/expression/blend/2008" 
       mc:Ignorable="d" 
       d:DesignHeight="300" d:DesignWidth="300">
  <Slider.Resources>
   
  </Slider.Resources>
  <Grid>
   <Slider Style="{StaticResource SliderStyle}" Width="500" Height="100" />
  </Grid>
</Slider>

I teraz w kodzie reużywając tego miałbym np.:

<c:MySlider Width=100 Max=10 SelectionStart=......

A robiąc zwykłą UserControl co najwyżej mogę te właściwości po kolei opakować lub nadać name w środku user Controlki o odwoływać się:

<c:MySlider Slider.Width=100..... .
0

Na podstawie mojego przykładu

 1. New Item -> Custom Control ja sobie nazwałem to MySlider.cs
 2. W Themes pojawi się cos takiego jak Generic.xaml
  A tam coś takiego jak <Style TargetType="{x:Type local:MySlider}"> tutaj wrzucam Setter z mojego <Style x:Key="SliderStyle" TargetType="{x:Type Slider}">
  Tutaj wszystkie StaticResource zamien na DynamicResource przynajmniej mnie się zwykle pluje o to.
 3. Dla ułatwienia do App.xaml -> Application.Recures dodaje mój <Style x:Key="ThumbBall" TargetType="{x:Type Thumb}"> bo nie można go dodać do Generic.xaml.
 4. W MySlider.cs zamieniam public class MySlider : Control na public class MySlider : Slider

I teraz powinieneś móc używać tej kontrolki tak jak opisałeś w przykładzie powyżej.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1