Witam
ostatnio napisałem następujący kod:

 <asp:DataList id="cdcatalog" runat="server" DataSourceID="SqlDataSource1" Width="98%" style="margin:auto;" CssClass="table">

    <HeaderTemplate>
      <th>#</th>
      <th>NAZWA KATEGORII</th>
      <th>NAZWA NADKATEGORII</th>
      <th>Edycja</th>
      <th>Usuń</th>
    </HeaderTemplate>

    <ItemTemplate>
      <td><asp:Label ID="RowLabel" runat="server" Text='<%# Eval("Row") %>' /></td>
      <td><asp:Label ID="NAZWA_KATEGORIILabel" runat="server" Text='<%# Eval("NAZWA_KATEGORII") %>' /></td>
      <td><asp:Label ID="NadkategoriaLabel" runat="server" Text='<%# Eval("NAZWA_NADKATEGORIA") %>' /></td>
      <td><asp:Label ID="Edytuj1" runat="server"> <a href="#">Edytuj</a></asp:Label></td>
      <td><asp:Label ID="Usun1" runat="server"><a href="#">Usun</a></asp:Label></td>
    </ItemTemplate>
    </asp:DataList>

Chciałbym aby użytkownik po kliknięciu na usuń mógł usunąć dany wiersz. Jak to zrobić?