Windows CE battery status

0

Witam

czy ktoś próbował wczytać SystemInformation.PowerStatus.BatteryLifePercent.ToString() dla windowsa CE konkretnie dla czytnika kodów kreskowych motorola 2090

1

który windows? Dla motoroli masz dodatkowe API EMDT gdzie możesz odczytać stan karty wi-fi (włączona, poziom sygnału)

Poniżej masz jak się można dostać do jednego i drugiego (testowane na WinCe 6.0, na 5 nie wiem czy zadziała)

  public partial class MainForm : Form
  {
    private enum SignalStrengthEnum
    {
      PowerOff = -1,
      NoSignal = 0,
      Poor = 1,
      Fair = 2,
      Good = 3,
      VeryGood = 4,
      Excelent = 5,
    }

    private Adapter adapter;
    private WLAN wlan = null;
    private Adapter.SignalQualityHandler signalQualityHandler = null;

    public MainForm()
    {
      InitializeComponent();

      wlan = new WLAN(FusionAccessType.STATISTICS_MODE);
      adapter = wlan.Adapters[0];
      signalQualityHandler = new Adapter.SignalQualityHandler(signalQualityChanged);
      adapter.SignalQualityChanged += signalQualityHandler;

      signalStrength = SignalStrengthEnum.PowerOff;

      batteryLevel = 0;
    }


    private SignalStrengthEnum signalStrength;
    private SignalStrengthEnum SignalStrength
    {
      get { return this.signalStrength; }
      set
      {
        if (!this.signalStrength.Equals(value))
        {
          this.signalStrength = value;
        }
      }
    }

    private byte batteryLevel;
    private byte BatteryLevel
    {
      get { return this.batteryLevel; }
      set
      {
        if (!this.batteryLevel.Equals(value))
        {
          this.batteryLevel = value;
        }
      }
    }

    protected override void OnClosed(EventArgs e)
    {
		//WAŻNE!!!!!
      adapter.SignalQualityChanged -= signalQualityHandler;
      adapter = null;

      wlan.Dispose();
      wlan = null;

      base.OnClosed(e);
    }

    private void signalQualityChanged(object sender, StatusChangeArgs e)
    {
      if (e.Adapter.PowerState == Adapter.PowerStates.OFF)
      {
        SignalStrength = SignalStrengthEnum.PowerOff;
      }
      else
      {
        switch (e.SignalQuality)
        {
          case Adapter.SignalQualityRange.NONE:
            SignalStrength = SignalStrengthEnum.NoSignal;
            break;
          case Adapter.SignalQualityRange.POOR:
            SignalStrength = SignalStrengthEnum.Poor;
            break;
          case Adapter.SignalQualityRange.FAIR:
            SignalStrength = SignalStrengthEnum.Fair;
            break;
          case Adapter.SignalQualityRange.GOOD:
            SignalStrength = SignalStrengthEnum.Good;
            break;
          case Adapter.SignalQualityRange.VERYGOOD:
            SignalStrength = SignalStrengthEnum.VeryGood;
            break;
          case Adapter.SignalQualityRange.EXCELLENT:
            SignalStrength = SignalStrengthEnum.Excelent;
            break;
        }
      }
    }

    private void tmrTime_Tick(object sender, EventArgs e)
    {
      BatteryLevel = BatteryInfo.GetBatteryLifePercent();
    }

  }

BatteryInfo.cs

using System;
using System.Runtime.InteropServices;

namespace jkiśtam
{
  public sealed class BatteryInfo
  {
    public enum BatteryChemistry : byte
    {
      BATTERY_CHEMISTRY_ALKALINE = 0x01, // Alkaline battery.
      BATTERY_CHEMISTRY_NICD = 0x02, // Nickel Cadmium battery.
      BATTERY_CHEMISTRY_NIMH = 0x03, // Nickel Metal Hydride battery.
      BATTERY_CHEMISTRY_LION = 0x04, // Lithium Ion battery.
      BATTERY_CHEMISTRY_LIPOLY = 0x05, // Lithium Polymer battery.
      BATTERY_CHEMISTRY_ZINCAIR = 0x06, // Zinc Air battery.
      BATTERY_CHEMISTRY_UNKNOWN = 0xFF // Battery chemistry is unknown.
    }

    public enum ACLineStatus : byte
    {
      AC_LINE_OFFLINE = 0, // Offline
      AC_LINE_ONLINE = 1, // Online
      AC_LINE_BACKUP_POWER = 2, // Backup Power
      AC_LINE_UNKNOWN = 0xFF, //
      Unknown = 0xFF, //status
    }

    private class SYSTEM_POWER_STATUS_EX2
    {
      //AC power status. 
      public ACLineStatus ACLineStatus;
      //Battery charge status
      public BatteryFlag BatteryFlag;
      // Percentage of full battery charge remaining. Must be in 
      // the range 0 to 100, or BATTERY_PERCENTAGE_UNKNOWN if 
      // percentage of battery life remaining is unknown
      public byte BatteryLifePercent;
      byte Reserved1;
      //Percentage of full battery charge remaining. Must be 
      // in the range 0 to 100, or BATTERY_PERCENTAGE_UNKNOWN 
      // if percentage of battery life remaining is unknown. 
      public int BatteryLifeTime;
      // Number of seconds of battery life when at full charge, 
      // or BATTERY_LIFE_UNKNOWN if full lifetime of battery is unknown
      public int BatteryFullLifeTime;
      byte Reserved2;
      // Backup battery charge status.
      public BatteryFlag BackupBatteryFlag;
      // Percentage of full backup battery charge remaining. Must be in 
      // the range 0 to 100, or BATTERY_PERCENTAGE_UNKNOWN if percentage 
      // of backup battery life remaining is unknown. 

      public byte BackupBatteryLifePercent;
      byte Reserved3;
      // Number of seconds of backup battery life when at full charge, or 
      // BATTERY_LIFE_UNKNOWN if number of seconds of backup battery life 
      // remaining is unknown. 
      public int BackupBatteryLifeTime;
      // Number of seconds of backup battery life when at full charge, or 
      // BATTERY_LIFE_UNKNOWN if full lifetime of backup battery is unknown
      public int BackupBatteryFullLifeTime;
      // Number of millivolts (mV) of battery voltage. It can range from 0 
      // to 65535
      public int BatteryVoltage;
      // Number of milliamps (mA) of instantaneous current drain. It can 
      // range from 0 to 32767 for charge and 0 to –32768 for discharge. 
      public int BatteryCurrent;
      //Number of milliseconds (mS) that is the time constant interval 
      // used in reporting BatteryAverageCurrent. 
      public int BatteryAverageCurrent;
      // Number of milliseconds (mS) that is the time constant interval 
      // used in reporting BatteryAverageCurrent. 

      public int BatteryAverageInterval;
      // Average number of milliamp hours (mAh) of long-term cumulative 
      // average discharge. It can range from 0 to –32768. This value is 
      // reset when the batteries are charged or changed. 

      public int BatterymAHourConsumed;
      // Battery temperature reported in 0.1 degree Celsius increments. It 
      // can range from –3276.8 to 3276.7. 
      public int BatteryTemperature;
      // Number of millivolts (mV) of backup battery voltage. It can range 
      // from 0 to 65535.
      public int BackupBatteryVoltage;
      // Type of battery.
      public BatteryChemistry BatteryChemistry;
      // Add any extra information after the BatteryChemistry member.
    }

    private enum BatteryFlag : byte
    {
      BATTERY_FLAG_HIGH = 0x01,
      BATTERY_FLAG_CRITICAL = 0x04,
      BATTERY_FLAG_CHARGING = 0x08,
      BATTERY_FLAG_NO_BATTERY = 0x80,
      BATTERY_FLAG_UNKNOWN = 0xFF,
      BATTERY_FLAG_LOW = 0x02
    }

    public enum BatteryLevel
    {
      Low,
      Medium,
      High,
      VeryHigh
    };

    [DllImport("CoreDLL")]
    private static extern int GetSystemPowerStatusEx2(SYSTEM_POWER_STATUS_EX2 statusInfo, int length, int getLatest);


    public static BatteryLevel GetSystemPowerStatus()
    {
      SYSTEM_POWER_STATUS_EX2 retVal = new SYSTEM_POWER_STATUS_EX2();
      int result = GetSystemPowerStatusEx2(retVal, Marshal.SizeOf(retVal), 0);
      switch (retVal.BatteryFlag)
      {
        case BatteryFlag.BATTERY_FLAG_CRITICAL:
          return BatteryLevel.Medium;
        case BatteryFlag.BATTERY_FLAG_LOW:
          return BatteryLevel.High;
        case BatteryFlag.BATTERY_FLAG_HIGH:
          return BatteryLevel.VeryHigh;
        default:
          return BatteryLevel.Low;
      }
    }

    public static Byte GetBatteryLifePercent()
    {
      SYSTEM_POWER_STATUS_EX2 retVal = new SYSTEM_POWER_STATUS_EX2();
      int result = GetSystemPowerStatusEx2(retVal, Marshal.SizeOf(retVal), 0);
      return retVal.BatteryLifePercent;
    }
  }
}
0

Dopiero zaczynam w C#
Czy mógłbyś dopisać jak dopisać stan baterii do progresbar ?

0

przecież Masz Metodę GetBatteryLifePercent...
porównujesz do 100 i gotowe...
nie pisałem w CE ale w Winformsach jest podobnie, masz PrograssBar i ustawiasz mu Value, przepinasz wartość z tej funkcji powyżej i gotowe :)

0

Win ce 5
progressBar1.Value = GetBatteryLifePercent();
niestety nie pokazuje nic

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1