Witam, mam problem mianowicie musze zrobić projekt który porównuje wykonywanych sortowań podanych wyżej w Ticksach.
glownie problem tkwi w obliczeniu sredniej po 10 wykonanych sortowaniach w Selection Sort, natomiast w Bubble Sort sortowanie wykonuje sie raz a pozniej program glupieje.
Tutaj moje programiki
Selection

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace Algorytm_przez_wybor
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      for (int z = 1; z < 11; z++)
      {
        int element;

        int liczby = 10000;
        Random los_liczby = new Random();
        int[] posortowane = new int[liczby];
        int[] do_posortowania = new int[liczby];
        int[] kopia = new int[liczby];
        for (int i = 0; i < liczby; i++)
        {
          element = los_liczby.Next(101);
          do_posortowania[i] = element;
          kopia[i] = element;
        }

        for (int t = 1; t < 11; t++)
        {
          for (int i = 0; i < liczby; i++)
          {
            posortowane[i] = do_posortowania[i];
          }


          for (int q = 1; q < 11; q++)
          {
            for (int i = 0; i < liczby; i++)
            {
              do_posortowania[i] = kopia[i];
            }
            DateTime go = DateTime.Now;
            {
              for (int i = 0; i < do_posortowania.Length; i++)
              {
                for (int j = i + 1; j < do_posortowania.Length; j++)
                {
                  if (do_posortowania[i] >= do_posortowania[j])
                  {
                    int bufor1 = do_posortowania[i];
                    do_posortowania[i] = do_posortowania[j];
                    do_posortowania[j] = bufor1;
                  }
                }
              }
            }

            DateTime end = DateTime.Now;
            long p = end.Ticks - go.Ticks;
            Console.WriteLine("Czas wykonywania algorytmu przez wybór to: {0}", p);

          }


        }
        Console.ReadKey();

      }
    }
  }
}
 

Bubble

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace Algorytm_Bubble
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      for (int z = 1; z < 11; z++)
      {
        int bufor;
        bool posortowane;
        int zakres, liczba;
        string liczba1 = "nic";
        Random randomizer = new Random();       
        while (!Int32.TryParse(liczba1, out zakres))   
        {
          Console.Write("Podaj ilość liczb do posortowania: ");
          liczba1 = Console.ReadLine();
        }

        for (int t = 1; t < 11; t++)
        {


          int[] tab = new int[zakres];          
          Console.WriteLine("");

          for (int i = 0; i < zakres; i++)     
          {
            liczba = randomizer.Next(101);
            tab[i] = liczba;
            //Console.Write(tab[i] + " ");     
          }

          Console.WriteLine("");
          DateTime go = DateTime.Now;
          for (int i = 0; i < zakres - 1; i++)     
          {
            posortowane = true;
            for (int j = 0; j < zakres - 1; j++)
            {
              if (tab[j] > tab[j + 1])        
              {
                bufor = tab[j];
                tab[j] = tab[j + 1];
                tab[j + 1] = bufor;
                posortowane = false;
              }

            }

            if (posortowane) break;
            DateTime end = DateTime.Now;
            long p = end.Ticks - go.Ticks;
            Console.WriteLine("Czas wykonywania Bubble sort to: {0}", p);
            //Console.WriteLine();
            //Console.WriteLine("Krok[{0}]", i + 1);    

            for (int k = 0; k < zakres; k++)
            {
              //Console.Write(tab[k] + " ");
            }
          }

          //Console.WriteLine("\n");
          //Console.Write("Po posortowaniu: ");       
          
          for (int i = 0; i < zakres; i++)
          {
            //Console.Write(tab[i] + " ");
          }

          Console.Read();
        }
      }
    }
  }
}

        
 

Z góry dziekuje za pomoc
PS. Programy nie maja wyswietlac tablic do posortowania ani po posortowaniu, wystarcza srednie czasy ich wykonywania.