VS 2010 Windows Phone - DateTime Converter

0

Mam DateTime Converter do którego dopisałem polską formę daty tzn. 26 maja 2013 i chcę jeszcze żeby godzinę też pokazywało z naszej strefy a nie -2 godziny.
Próbowałem kilka rzeczy znalezionych w necie, np.: DateTime newDate = date.AddHours(2); ale mi to nie działa
Proszę o pomc.


namespace ............
{
  public class RssDateTime : System.Windows.Data.IValueConverter

  {
    public object Convert(object value, Type targetType, object parameter, System.Globalization.CultureInfo culture)

    {

      CultureInfo polish = new CultureInfo("pl-PL");
      return ((DateTime)value).ToString("dd MMMM yyyy, H:mm", polish);
    }

    public object ConvertBack(object value, Type targetType, object parameter, CultureInfo culture)
    {

      DateTime dateTime;
      if (DateTime.TryParse(value.ToString(), out dateTime))

      {

        return dateTime;
      }
      return value;
    }

  }
}
1

Coś w stylu:

CultureInfo polish = new CultureInfo("pl-PL");
      var d = ((DateTime)value);
      if (d.Kind != DateTimeKind.Local)
        d = d.ToLocalTime();

      return d.ToString("dd MMMM yyyy, H:mm", polish);

Konwertuje do lokalnej strefy czasowej, więc wymaga prawidłowego ustawienia w telefonie. Dodawanie dwóch godzin jest bez sensu, bo za pół roku trzeba by tylko godzinę dodawać.

0

Jesteś wielki ! Działa, o to chodziło!!!

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0