c# - aplikacja okienkowa, pytanie o pętle.

0

Witam, próbuję napisać program wyświetlający nazwę bieżącego, poprzedniego i następnego dnia tygodnia oraz pozwalający przechodzić do kolejnego/poprzedniego dnia.

Program sprawdza datę bieżącą i przekształca ją na int'a za pomocą

DateTime Dzisiaj = DateTime.Now;
int NumerDnia = (int) Dzisiaj.DayOfWeek;

Moje pytanie jest następujące, jak zrobić, by za każdym razem klikając w przycisk następny/poprzedni, dni tygodnia zmieniały się o jeden do przodu/tyłu.

Na razie udało mi się wymyślić, by w przy (int) Dzisiaj.DayOfWeek dodać lub odjąć 1, ale w tedy dzień tygodnia zmienia się tylko przy 1 kliknięciu.

Pytanie moje jest następujące: jak to zapętlić, by za każdym kliknięciem dzień tygodnia zmieniał się o jeden do przodu, bądź do tyłu?

0

Może Dzisiaj.AddDays(1);, a potem pobierz DayOfWeek.

0

A tak w ogóle, to po co rzutujesz enum DayOfWeek na int? Przecież metoda CultureInfo.CurrentCulture.DateTimeFormat.GetDayName przyjmuje właśnie ten enum, a nie inta.

0
int NumerNastępnegoDnia = (NumerDnia+1) % 7;

a już nawet jak nie wiesz, co robi modulo, to przecież na chłopski rozum:

if (NumerDnia < 6)
    NumerNastępnegoDnia = NumerDnia+1;
else
    NumerNastępnegoDnia = 0;

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1