Witam,

mam problem z wyciągnięciem ID przycisku z FormView.

        <asp:UpdatePanel ID="UpdatePanel1" runat="server" UpdateMode="Conditional">
          <ContentTemplate>
             <asp:Label ID="Label1" runat="server" Text="tekst1" />
          </ContentTemplate>
          <Triggers>
            <asp:AsyncPostBackTrigger ControlID="Button1" EventName="Click" />         
          </Triggers>
        </asp:UpdatePanel>

        <asp:FormView ID="FormView1" runat="server">
          <EditItemTemplate>
            <asp:Button ID="Button1" runat="server" Text="Button" />
          </EditItemTemplate>
        </asp:FormView>

jak prawidlowo wyciągnąć ID przycisku ktory jest w FormView i przypisać go do ControlID Triggera??

Pozdrawiam
Andrzej