Socket, odbieranie asynchroniczne i problem z wywołaniem zdarzenia

Odpowiedz Nowy wątek
2011-09-04 19:20
0

Cześć.

Właśnie tworzę sobie aplikacje na WP7.1 i mam problem z Socketem, a dokładniej próbą wywołania zdarzenia po odebraniu pakietu. Podczas wywołania zdarzenia i próby przetworzenia danych dostaję error: ".NET Compact Framework does not support invoking delegates asynchronously" Aby dokładniej zilustrować problem pokażę kod helpera do socketa jak i klasy, która z tegoż helpera korzysta. Exception, który pojawia się także został oznaczony w miejscu występowania

Helper do Socketa:

public class ClientSocket3
  {
    Socket _socket;

    private const int ConnectionTimeout = 5000;
    private static ManualResetEvent connectedDone = new ManualResetEvent(false);

    public OnReceiveHandler3 OnReceive
    {
      get;
      set;
    }

    public void Connect(IPEndPoint endPointAddress)
    {
      _socket = new Socket(AddressFamily.InterNetwork, SocketType.Stream, ProtocolType.Tcp);

      SocketAsyncEventArgs args = new SocketAsyncEventArgs();
      args.Completed += new EventHandler<SocketAsyncEventArgs>(args_Completed);
      args.RemoteEndPoint = endPointAddress;
      args.UserToken = _socket;

      _socket.ConnectAsync(args);

      if (connectedDone.WaitOne(ConnectionTimeout))
      {

      }      
    }

    void args_Completed(object sender, SocketAsyncEventArgs e)
    {
      if (e.LastOperation == SocketAsyncOperation.Connect)
      {
        connectedDone.Set();

        Debug.WriteLine("Połączono");
      }
      else if (e.LastOperation == SocketAsyncOperation.Receive)
      {
        if (OnReceive != null)
        {
          OnReceive(this, null);
        }
      }
      else if (e.LastOperation == SocketAsyncOperation.Send)
      {
        Debug.WriteLine("Wysłano... Oczekuje odpowiedzi");

        _socket.ReceiveAsync(e);
      }
    }

    public void Send(byte[] data)
    {
      SocketAsyncEventArgs sendArgs = new SocketAsyncEventArgs();
      sendArgs.Completed += new EventHandler<SocketAsyncEventArgs>(args_Completed);
      sendArgs.SetBuffer(data, 0, data.Length);

      _socket.SendAsync(sendArgs);
    }

    public void Close()
    {
      _socket.Close();
    }
  }

  public delegate void OnReceiveHandler3(object sender, byte[] receivedData);

Klasa wykorzystująca:

class XYZ
{
    private ClientSocket3 client;

    public void Connect(IPEndPoint ipep)
    {

      try
      {
        client = new ClientSocket3();
        client.Connect(ipep);
        client.OnReceive += new OnReceiveHandler3(testReceived);

      }
      catch (SocketException se)
      {
        if (OnConnectFailed != null)
          OnConnectFailed(se.ErrorCode);
      }
      catch
      {
        throw;
      }
    }

    private void Send(byte[] data)
    {
        _client.Send(data);
    }

    private void testReceived(object sender, byte[] e)
    {
        RecvData(e); **// tu wywala Exception: .NET Compact Framework does not support invoking delegates asynchronously**
    }

    private void RecvData(byte[] data) 
    { 
      //....
    }
}

Kod wywala się po otrzymaniu odpowiedzi do pakietu wysłanego za pomocą metody Send() klasy XYZ.

Kombinowałem z ThreadPool.QueueUserWorkItem() jak i System.Windows.Deployment.Current.Dispatcher.BeginInvoke() ale nie pomogły - albo źle je stosowałem, albo nie mogą one mi pomóc.

edytowany 5x, ostatnio: Ktos, 2011-09-04 20:21
Blah, nie umiem dobrze korzystać z tagów :/ - PcSA 2011-09-04 19:22

Pozostało 580 znaków

2011-09-05 09:51
0

Czego nie zrozumiałeś z ".NET Compact Framework does not support invoking delegates asynchronously"?
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/2e08f6yc.aspx
Poczytaj o api w nowym WP czy generalnie o ograniczeniach w compact frameworku i będziesz wiedział.
Spróbuj może w osobnym wątku uruchomić operacje na socket, nie będziesz blokował głównego wątku. I normalnie użyj zdarzeń. Oczywiście RequiredInvoke w kontekście gui pewnie nadal trzeba stosować.

Pozostało 580 znaków

2011-09-05 10:17
0
massther napisał(a)

Czego nie zrozumiałeś z ".NET Compact Framework does not support invoking delegates asynchronously"?
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/2e08f6yc.aspx
Poczytaj o api w nowym WP czy generalnie o ograniczeniach w compact frameworku i będziesz wiedział.
Spróbuj może w osobnym wątku uruchomić operacje na socket, nie będziesz blokował głównego wątku. I normalnie użyj zdarzeń. Oczywiście RequiredInvoke w kontekście gui pewnie nadal trzeba stosować.

Rozumiem treść błędu, nie wiem jak sobie z nim poradzić. Korzystanie z klasy Socket wymaga stosowania metod asynchronicznych. Nie ma np. Send() jest SendAsync() itd., a z tego co wiem wywołanie asynchroniczne z automatu tworzy osobny wątek do obsługi wywoływanej metody. Stąd też nie mam jak blokować głównego wątku aplikacji.

Co do RequiredInvoke istnieje z tego co pamiętam tylko w winFormsach, a nie w Silverlight czy WPF.

Link, który wstawiłeś odnosi się do "dużej" wersji .NET 4.0, a nie dla wersji CF. O ograniczeniach i sposobie rozwiązywania ograniczeń chętnie bym poczytał, ale nie doszukałem się nigdzie strony, na której mógłbym o czymś takim poczytać.

Pozostało 580 znaków

Odpowiedz
Liczba odpowiedzi na stronę

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0