galeria w gridivew / usuwanie pliku

Odpowiedz Nowy wątek
2011-08-08 08:58
ste
0

Hej.
Zrobiłem galerię w gridview, ale mam problem ze zrobieniem usuwania. Jak na razie mam usuwanie wierszy z bazy danych, ale nie wiem zbytnio jak zrobić usuwanie pliku z dysku.

Tak wygląda mój Gridview

 <asp:GridView ID="GridView1" runat="server" AutoGenerateColumns="False" 
    DataKeyNames="pic_id" DataSourceID="SqlDataSource2">
    <Columns>
      <asp:BoundField DataField="pic_id" HeaderText="pic_id" InsertVisible="False" 
        ReadOnly="True" SortExpression="pic_id" />
      <asp:TemplateField HeaderText="image" SortExpression="url">
        <EditItemTemplate>
          <asp:TextBox ID="TextBox1" runat="server" Text='<%# Bind("url") %>'></asp:TextBox>
        </EditItemTemplate>
        <ItemTemplate>
          <asp:Image ID="Image2" runat="server" ImageUrl='<%# Eval("url", "~/images/{0}") %>' Height="70px" Width="70px" /> 

        </ItemTemplate>
      </asp:TemplateField>
      <asp:TemplateField HeaderText="Delete"><ItemTemplate><asp:LinkButton ID="LinkButton1" Runat="server"
      OnClientClick="return confirm('Are you sure?');" OnClick="Link_Click"
        CommandName="Delete">Delete</asp:LinkButton></ItemTemplate></asp:TemplateField>
    </Columns>
  </asp:GridView>

Jak na razie doszedłem do tego żeby Link_Click łapał numer wiersza w Gridview, ale nie wiem czy to dobra droga.

 protected void Link_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      GridViewRow gvRow = (GridViewRow)(sender as Control).Parent.Parent;
      int index = gvRow.RowIndex;
      Label2.Text = index.ToString();

    }

Jakieś pomysły? :/

Pozostało 580 znaków

2011-08-08 11:07
1

string physicalPath = Server.MapPath("~/images/someImage1.gif");
System.IO.File.Delete(physicalPath);

Pozostało 580 znaków

2011-08-08 11:37
ste
0

Dzięki za szybką odpowiedź.
Fajnie działa tylko mam problem z nazwą obrazka. Nazwy obrazków są zapisywane do kolumny w bazie danych, a przechowywane są fizycznie w katalogu.
Jak pobrać właściwą nazwę obrazka z bazy danych gdy klikniemy na delete w gridview?

Pozostało 580 znaków

2011-08-08 13:07
1

No napisałem ci. Musisz użyć MapPath, żeby ścieżkę logiczną obrazka przekształcić na fizyczną i wtedy można usunąć za pomocą Delete.
Jak kliknięte będzie delete w danym row, to masz informację w którym

Zamiast obsługiwać onclick linku i przez parent.parent dochodzić jaki row kliknięty lepiej tak:

<ItemTemplate>
    <asp:LinkButton ID="LinkButton1" CommandArgument='<%# Eval("Id") %>' CommandName="Delete" runat="server" onClientClick="return confirm('Czy na pewno chcesz usunąć obrazek?');">Delete</asp:LinkButton>
   </ItemTemplate>

protected void GridView1_RowCommand(object sender, GridViewCommandEventArgs e)
{
 if (e.CommandName == "Delete")
 {
  int rowId = Convert.ToInt32(e.CommandArgument);
  string imagePath = GetImageForRow(rowId);
  string physicalPath = Server.MapPath(imagePath);
 //lub
  string physicalPath = Server.MapPath("~/images/" + imagePath); //zależy co w bazie trzymasz
  System.IO.File.Delete(physicalPath);
 }
}

oczywiście try-catch należałoby dodać przynajmniej na delete

Pozostało 580 znaków

2011-08-08 13:48
ste
0

Dzięki za odpowiedź.

Możesz mi wytłumaczyć "GetImageForRow"? Bo Visualowi to nie pasuje zbytnio, google też nic nie mówi na ten temat.

Z góry dzięki.

yyy, to już sam sobie musisz napisać. Skąd biedny .net ma wiedzieć w jakiej tabelce składujesz ścieżki do obrazków i co jest kluczem po którym chcesz ją pobrać. - massther 2011-08-08 14:04
:-D właśnie z tym mam problem od samego początku :-D dobra dzięki! - ste 2011-08-08 14:22

Pozostało 580 znaków

2011-08-08 15:21
1

Jeśli jako source grida masz sqldatasource (tak to coś z designera co się wyklikuje się chyba nazywa) i ustawione DataKeyNames (czy jakoś tak), to możesz:

protected void GridView1_RowCommand(object sender, GridViewCommandEventArgs e)
{
 if (e.CommandName == "Delete")
 {
  // jako CommandArgument wskazujesz klucz wiersza
  DataRow row = myGrid.Keys[e.CommandArgument] as DataRow; // sprawdź czy to na prawdę jest DataRow, bo ja już nie pamiętam
  if (row != null)
   row["ImagePath"]; // nie wiem jak się twoja kolumna ze ścieżką nazywa
 }
}

Pozostało 580 znaków

2011-08-09 11:11
ste
0

Dzięki massther za pomoc.

Niestety poszedłem na około, bo miałem dosyć bawienia się bez wielkich rezultatów. Pomógł sql command ;-) wklejam kod

 protected void GridView1_RowDeleting(object sender, GridViewDeleteEventArgs e)
    {

      SqlConnection con = new SqlConnection(ConfigurationManager.ConnectionStrings[1].ToString());
      string id = GridView1.Rows[e.RowIndex].Cells[0].Text;
      string id2=id.ToString();
      con.Open();
      SqlCommand command = new SqlCommand("select url from Gallery where pic_id=" + id2, con);
      SqlDataAdapter adapter = new SqlDataAdapter(command);
      DataSet ds = new DataSet();
      adapter.Fill(ds);
      string p_name = ds.Tables[0].Rows[0][0].ToString();
      con.Close();
      string filePath = Server.MapPath("~/images/" + p_name);
      File.Delete(filePath);
    } 

Pozostało 580 znaków

2011-08-09 11:19
1

lo matko, ale po co ci ten sqldataadapter?

zamiast:
SqlDataAdapter adapter = new SqlDataAdapter(command);
DataSet ds = new DataSet();
adapter.Fill(ds);
string p_name = ds.Tables[0].Rows[0][0].ToString();

użyj:
string p_name = (string)command.ExecuteScalar();

:-) dzięki - ste 2011-08-09 12:58

Pozostało 580 znaków

Odpowiedz
Liczba odpowiedzi na stronę

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0