W sumie tak jak w temacie. Chciałem dodać komentarz do argumentów funkcji, ale nic z tego.
kod

 
		///<summary>
		///This is a description of my function.
		///</summary>
		///<param name="param">paramater comment</param>
Void cos(int param)
{};

przed definicja funkcji oczywiście nie działa.

Podkreślam, chodzi mi o komentarze do argumentów funkcji, nie do całej funkcji, czyli te, które pokazują się gdy wprowadzamy jakiś argument w funkcji, w żółtym okienku.