c# i ms word

Odpowiedz Nowy wątek
2010-09-25 22:27
nero90
0

Witam.
Napisałem program który zapisuje konwertuje napisy z formatu SRT i zapisuje je w pliku DOC.
Dołączyłem w referencji "Microsoft.Office.Interop.Word"
NA moim komputerze działa wszystko jak powinno, ale u znajomych zwracany jest błąd, którego treść jest zamieszczona niżej:

Szczegółowe informacje na temat wywoływania debugowania w trybie JIT (just in time)
zamiast tego okna dialogowego znajdują się na końcu tego komunikatu.

************** Tekst wyjątku **************
System.IO.FileNotFoundException: Nie można załadować pliku lub zestawu 'Microsoft.Office.Interop.Word, Version=12.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=71e9bce111e9429c' lub jednej z jego zależności. Nie można odnaleźć określonego pliku.
Nazwa pliku: 'Microsoft.Office.Interop.Word, Version=12.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=71e9bce111e9429c'
w WindowsFormsApplication1.Tekst.pobierz()
w WindowsFormsApplication1.Form1.button2_Click(Object sender, EventArgs e) w C:\Documents and Settings\Nero\Moje dokumenty\Visual Studio 2008\Projects\donapisow\donapisow\Form1.cs:wiersz 48
w System.Windows.Forms.Control.OnClick(EventArgs e)
w System.Windows.Forms.Button.OnClick(EventArgs e)
w System.Windows.Forms.Button.OnMouseUp(MouseEventArgs mevent)
w System.Windows.Forms.Control.WmMouseUp(Message& m, MouseButtons button, Int32 clicks)
w System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
w System.Windows.Forms.ButtonBase.WndProc(Message& m)
w System.Windows.Forms.Button.WndProc(Message& m)
w System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.OnMessage(Message& m)
w System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m)
w System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)

OSTRZEŻENIE: rejestrowanie informacji o powiązaniach zestaww jest wyłączone.
Aby włączyć rejestrowanie błędw powiązań zestaww, ustaw wartość rejestru [HKLM\Software\Microsoft\Fusion!EnableLog] (DWORD) rwną 1.
Uwaga: z włączeniem rejestrowania błędw powiązań zestaww wiąże się pewien spadek wydajności.
Aby wyłączyć tę funkcję, usuń wartość rejestru [HKLM\Software\Microsoft\Fusion!EnableLog].

************** Zestawy załadowane **************
mscorlib
Wersja zestawu: 2.0.0.0
Wersja Win32: 2.0.50727.3053 (netfxsp.050727-3000)
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.NET/Framework/v2.0.50727/mscorlib.dll
----------------------------------------
donapisow
Wersja zestawu: 1.0.0.0
Wersja Win32: 1.0.0.0
CodeBase: file:///C:/Documents%20and%20Settings/Mati/Moje%20dokumenty/Pobieranie/donapisow(3).exe
----------------------------------------
System.Windows.Forms
Wersja zestawu: 2.0.0.0
Wersja Win32: 2.0.50727.3053 (netfxsp.050727-3000)
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll
----------------------------------------
System
Wersja zestawu: 2.0.0.0
Wersja Win32: 2.0.50727.3053 (netfxsp.050727-3000)
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll
----------------------------------------
System.Drawing
Wersja zestawu: 2.0.0.0
Wersja Win32: 2.0.50727.3053 (netfxsp.050727-3000)
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll
----------------------------------------
Accessibility
Wersja zestawu: 2.0.0.0
Wersja Win32: 2.0.50727.3053 (netfxsp.050727-3000)
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/Accessibility/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Accessibility.dll
----------------------------------------
System.Windows.Forms.resources
Wersja zestawu: 2.0.0.0
Wersja Win32: 2.0.50727.3053 (netfxsp.050727-3000)
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms.resources/2.0.0.0_pl_b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.resources.dll
----------------------------------------
mscorlib.resources
Wersja zestawu: 2.0.0.0
Wersja Win32: 2.0.50727.3053 (netfxsp.050727-3000)
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.NET/Framework/v2.0.50727/mscorlib.dll
----------------------------------------

************** Debugowanie w trybie JIT **************
Aby włączyć debugowanie w trybie JIT (just-in-time), plik .config tej
aplikacji lub komputera (machine.config) musi mieć
wartość jitDebugging ustawioną w sekcji system.windows.forms.
A  

21:48:27 plikacja musi być również skompilowana z włączonym
debugowaniem.

Na przykład:

<configuration>
<system.windows.forms jitDebugging="true" />
</configuration>

Gdy debugowanie JIT jest włączone, wszystkie nieobsługiwane wyjątki
są wysyłane do debugera JIT zarejestrowanego na komputerze
i nie są obsługiwane w tym oknie dialogowym.

A tak wygląda kod dotyczący tworzenia dokumentu :

      object missing = System.Reflection.Missing.Value;
      object Visible = true;
      object start1 = 0;
      object end1 = 0;

      ApplicationClass WordApp = new ApplicationClass();
      Document adoc = WordApp.Documents.Add(ref missing, ref missing, ref missing, ref missing);
      Range rng = adoc.Range(ref start1, ref missing);

      try
      {

        rng.Font.Name = "Georgia";

        for (int j = 0; j <= i; j++)
          if (tab[j] != "" && tab[j] != "k0niec")
            rng.InsertAfter(tab[j] + " ");

        object filename = path2;
        adoc.SaveAs(ref filename, ref missing, ref missing, ref missing, ref missing, ref missing,
        ref missing, ref missing, ref missing, ref missing, ref missing, ref missing, ref missing, ref missing, ref missing, ref missing);
        WordApp.Visible = true;

      }
      catch (Exception ex)
      {

        MessageBox.Show(ex.Message);
      }   

Pewnie jest to spodowowane różnymi wersjami worda, ktoś ma pomysł jak zrobić tak by działało to wszędzie?

Pozostało 580 znaków

2010-09-25 22:44
0

Nie mają zainstalowanego worda i/lub czegoś co w google możesz odszukać pod hasłem "Office PIA". To drugie rejestruje w systemie dll-ki Microsoft.Office.Interop.Word

Pozostało 580 znaków

2010-09-26 14:06
msm
0

** Tekst wyjątku **
System.IO.FileNotFoundException: Nie można załadować pliku
lub zestawu 'Microsoft.Office.Interop.Word
, Version=12.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=71e9bce111e9429c' lub jednej z jego zależności. Nie można odnaleźć określonego pliku.

Czy to nie mówi wszystkiego? Nie mają na komputerze (a przynajmniej w GAC co na jedno wychodzi) zainstalowanego zestawu 'Microsoft.Office.Interop.Word'

Pozostało 580 znaków

Odpowiedz
Liczba odpowiedzi na stronę

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0