[c#] watki, syncrhonizacja

0

Mam taki kod z ksiazki

public void Increment()
    {
      while(counter < 1000)
      {
        int t = Interlocked.Increment(ref counter);
        Thread.Sleep(1);
        counter = t;
        Console.WriteLine("Increment {0}: ", counter);
        
      }
    }
    
    public static void Main(String[] args)
    {
      Program p = new Program();
      p.Run();

    }
    public void Run()
    {
      Thread t1 = new Thread(new ThreadStart(Increment));
      Thread t2 = new Thread(new ThreadStart(Increment));
      t1.IsBackground = true;
      t2.IsBackground = true;
      t1.Start();
      t2.Start();
      t1.Join();
      t2.Join();
      System.Console.WriteLine("Threads have stopped doing blowjobs.");
      System.Console.ReadLine();
    }
    private int counter = 0;
  }

wynik powinien byc

1
2
3
4

a jest

1
2
2
3
4
4
5
5

etc

0

Jeśli to dobrze przepisałeś to dziwna ta książka (jaka?).
Join powinien być wywołany z jednego z działających wątków, a nie z wątku głównego (oczywiście jeśli chcesz osiągnąć wynik taki jaki podałeś)

0

Join jest OK, Increment jest źle.

    public void Increment()
    {
      while(counter < 1000)
      {
        int t = Interlocked.Increment(ref counter);
        Console.WriteLine("Increment {0}: ", t);
        Thread.Sleep(1);
      }
    }

Zwróć uwagę też, że nie ma pewności, że liczby będą wyświetlane w kolejności. Ale przynajmniej nie powinny się teraz powtarzać.

0

"Threads have stopped doing blowjobs."

serio tak pisało w książce?

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1