Wtyczki problem

0

Witam!

Piszę obecnie mały "system operacyjny" w exe-ku i natknąłem się na problem z wtyczkami.
Wtyczki ładuję w ten sposób:

public void loadKernel()
    {
      bool ok = false;
      Assembly asm = Assembly.LoadFrom(kernelFile);
      foreach (Type type in asm.GetTypes())
      {
        if (type.IsPublic && !type.IsAbstract)
        {
          Type iFace = type.GetInterface("system.sys.IKernel", true);
          if (iFace != null)
          {
            IKernel tmp = (IKernel)Activator.CreateInstance(asm.GetType(type.ToString())); //Ta linia zwraca błąd
            tmp.pHost = this;
            kernel = tmp;
            kernel.pHost = this;
            kernel.Load();
            ok = true;
          }
          iFace = null;
        }
      }
      if (!ok) throw new Exception();
    }

kod mojej wtyczki:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace system.sys
{

  public class kernel : IKernel
  {
    class zdriver
    {
      public string path;
      public string name;
      public zdriver(string Path, string Name)
      {
        path = Path;
        name = Name;
      }
    }
    public IPlugHost pHost
    {
      get
      {
        return Host;
      }
      set
      {
        Host = value;
      }
    }
    IPlugHost Host;
    public string Name { get { return "kernel"; } }
    public string Version { get { return "1.0"; } }
    public string Author { get { return "Bartosz Grabias"; } }
    public string Description { get { return ""; } }
    List<zdriver> drivers = new List<zdriver>();
    public kernel()
    {
      drivers.Add(new zdriver([email protected]"\lowlevel\keyboard.bsys", "keyboard"));
      drivers.Add(new zdriver(pHost.SysDir + @"\normallevel\ExtendedFileSystem.bin", "keyboard"));
    }
    void writeError()
    {
      Console.Write("[");
      Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Red;
      Console.Write("ERROR");
      Console.ForegroundColor = ConsoleColor.White;
      Console.WriteLine("]");
    }
    void writeok()
    {
      Console.Write("[");
      Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Green;
      Console.Write(" OK ");
      Console.ForegroundColor = ConsoleColor.White;
      Console.WriteLine("]");
    }
    public void Load()
    {
      writeok();
      foreach (zdriver a in drivers)
      {

      }
    }
    void write(string text)
    {
      Console.Write(text);
      for (int a = 37; a >= 37 - text.Length; a--)
      {
        Console.Write(" ");
      }
    }

  }
}

oraz kod interface-ów:

public interface IKernel
  {
    IPlugHost pHost { get; set; }

    string Name { get; }
    string Version { get; }
    string Author { get; }
    string Description { get; }
    void Load();
  }

  public interface IPlugHost
  {
    Version version { get; }
    string UserDir { get; }
    string SysDir { get; }
    string MainDir { get; }
    bool CheckFileExist(string File);
    bool CreateFile(string File);
    bool DeleteFile(string File);
    string ReadFile(string File);
    bool WriteFile(string File, string Text);
  }

Zwraca ny błąd brzmi "Exception has been thrown by the target of an invocation."

Proszę o szybką odpowiedź

Z poważaniem Bartek

0

Ja bym wyszedł z zamiany
if (iFace != null)
na
if(type is IKernel)
I po co Ci iFace?

0

Tylko dlatego że przekopiowałem kod z innego projektu i nie usunąłem tego elementu
Nie będzie działać, ponieważ type zawiera infornacje o IKernel(w tym wypadku)

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0