tlumaczenie kodu z C# do delphi

0

witam. nie mialem nigdy do czynienia z C i mam kod w owym jezyku do tlumaczenia delphi.

using System;
using System.ComponentModel;
using System.Runtime.InteropServices;

namespace RAS
{
  class RAS
  {
    #region <Fields>

    private int rasConnectionsAmount; // ilość struktur typu RASCONN
    #endregion

    [DllImport("wininet.dll", CharSet = CharSet.Auto)]
    static extern bool InternetGetConnectedState(
      ref int lpdwFlags,
      int dwReserved);

    const int MAX_PATH = 260;
    const int RAS_MaxDeviceType = 16;
    const int RAS_MaxPhoneNumber = 128;
    const int RAS_MaxEntryName = 256;
    const int RAS_MaxDeviceName = 128;

    const int RAS_Connected = 0x2000;

    /// <summary>
    /// Wykazuje wszystkie połączenia RAS.
    /// </summary>
    [DllImport("rasapi32.dll", SetLastError = true, CharSet = CharSet.Auto)]
    private static extern int RasEnumConnections([In, Out] RASCONN[] lprasconn, ref int lpcb,ref int lpcConnections);

    [DllImport("rasapi32.dll", SetLastError = true, CharSet = CharSet.Auto)]
    static extern uint RasHangUp(IntPtr hRasConn);

    [StructLayout(LayoutKind.Sequential, CharSet = CharSet.Auto)]
    struct RASCONN
    {
      public int dwSize;
      public IntPtr hrasconn;
      [MarshalAs(UnmanagedType.ByValTStr, SizeConst = RAS_MaxEntryName + 1)]
      public string szEntryName;
      [MarshalAs(UnmanagedType.ByValTStr, SizeConst = RAS_MaxDeviceType + 1)]
      public string szDeviceType;
      [MarshalAs(UnmanagedType.ByValTStr, SizeConst = RAS_MaxDeviceName + 1)]
      public string szDeviceName;
      [MarshalAs(UnmanagedType.ByValTStr, SizeConst = MAX_PATH)]
      public string szPhonebook;
      public int dwSubEntry;
    }

    /// <summary>
    /// Pobranie wszystkich połączeń RAS.
    /// </summary>
    /// <returns>Struktury połączeń RAS</returns>
    private RASCONN[] GetRasConnections()
    {
      // Stworzenie tablicy, którą później należy przekazać funkcjom
      int rasEnumReturn;
      RASCONN[] rasconnStructs = new RASCONN[256];
      rasconnStructs.Initialize(); // inicjalizacja wszystkich pól struktury
      rasconnStructs[0].dwSize = Marshal.SizeOf(typeof(RASCONN)); // inicjalizacja pierwszego pola pierwszej struktury na wartość wielkości tej struktury
      int sizeOfRasconnStruct = rasconnStructs[0].dwSize * rasconnStructs.Length; // wielkość pojedynczej struktury * ilosc

      // Wywołanie RasEnumConnections do zdobycia wszystkich aktywnych połączeń RAS
      rasEnumReturn = RasEnumConnections(rasconnStructs, ref sizeOfRasconnStruct, ref rasConnectionsAmount);

      // jeżeli RasEnumConnections nie zwróciło ERROR_SUCCESS
      if (rasEnumReturn != 0) throw new Win32Exception(rasEnumReturn);
      return rasconnStructs;
    }

    /// <summary>
    /// Rozłącza internet.
    /// </summary>
    public void Disconnect()
    {
      RASCONN[] rasStructs = GetRasConnections();

      // Przejście przez każdą strukturę RASCONN
      for (int i = 0; i < rasConnectionsAmount; i++)
      {
        // Pobranie pojedynczej struktury
        RASCONN rStruct = rasStructs[i];

        // Jeżeli uchwyt do połączenia wynosi 0, to brak połączenia
        if (rStruct.hrasconn == IntPtr.Zero) continue; // i następna struktura...

        // Rozłączenie...
        RasHangUp(rStruct.hrasconn);
      }
    }

    public void Connect()
    {
      // TODO
    }
  }
}

za pomoc serdecznie dziekuje. jesli ktos przetlumaczy ten kod, niech go wysle na adres [email protected]

0

Taka drobna uwaga... powinno sie tlumaczyc z delphi na C# a nie odwrotnie... bo po co robic krok w tyl ;)

P.S. ten post powinien znalezc sie na forum delphi a nie C#

0

wasiu: próbujesz otworzyć flejma? ;-)

like_prog: kod jest dość banalny. na początku kilka importów z dll-lek, potem dwie metody na krzyż...

    [DllImport("wininet.dll", CharSet = CharSet.Auto)]
    static extern bool InternetGetConnectedState(
      ref int lpdwFlags,
      int dwReserved);

to będzie coś w stylu

function InternetGetConnectedState(var lpdwFlags:integer; dwReserved:integer):longbool; external 'wininet.dll';

te importy w Delphi muszą być globalnie, poza klasą.

Co do reszty - chociaż postaraj się zrozumieć, a zapytaj o konkretną rzecz ;)

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0