mam dwie tabelki "zbindowane" z datagridview pomiędzy tabelami jest relacja i ograniczenia z parametrem co ma robić po zdarzeniu delete na NONE.

i teraz jak znaczę cały wiersz w jednym datagrid i usunę to jeśli sa z nim połączone pod elementy to mogę obsłużyć zdarzenie dataerror w kontrolce i zareagować na próbę usunięcia rekordu do którego odnoszą się inne rekordy, czyli działa poprawnie, mam zablokowane kasowanie i mogę wyświetlić komunikat.

ale jeśli dołączę BindingNavigator i kliknę na nim przycisk delete to nie mam gdzie przechwycić wyjątku i wywala mi cała aplikacje.

Robert Olechowski