[mysql] nie mozna updejtowac tabeli bedacej zrodlem danych

0
> update accountinfo set typ='SERVER' where deviceid in (select BIOS.deviceid from BIOS,accountinfo where accountinfo.deviceid=bios.deviceid and SMODEL like 'Power%' and typ is null);

ERROR 1093 (HY000): You can't specify target table 'accountinfo' for update in FROM clause

co zrobic aby jednak accountinfo.typ dostalo swoja wartosc ? (oracl i mssql ponoc lyknalby ta skladnie)

0

Moze sprobuj cos takiego

update accountinfo set typ='SERVER' where deviceid in (select deviceid from BIOS where SMODEL like 'Power%') and typ is null

Nie jestem pewien czy mysle dobrze, ale takie cos powinno byc rownowazne temu powyzszemu.

pozdrawiam
johny

0

a SMODEL w której jest tabeli
a jeszcze lepiej podaj struktury

PS. stosuj tag code=sql

0
mysql> desc bios ;
+---------------+--------------+------+-----+---------+-------+
| Field     | Type     | Null | Key | Default | Extra |
+---------------+--------------+------+-----+---------+-------+
| DEVICEID   | varchar(255) | NO  | PRI |     |    |
| SMANUFACTURER | varchar(255) | YES |   | NULL  |    |
| SMODEL    | varchar(255) | YES |   | NULL  |    |
| SSN      | varchar(255) | YES | MUL | NULL  |    |
| TYPE     | varchar(255) | YES |   | NULL  |    |
| BMANUFACTURER | varchar(255) | YES |   | NULL  |    |
| BVERSION   | varchar(255) | YES |   | NULL  |    |
| BDATE     | varchar(255) | YES |   | NULL  |    |
+---------------+--------------+------+-----+---------+-------+
8 rows in set (0.03 sec)

mysql> desc accountinfo ;
+-------------------------+--------------+------+-----+---------+-------+
| Field          | Type     | Null | Key | Default | Extra |
+-------------------------+--------------+------+-----+---------+-------+
| DEVICEID        | varchar(255) | NO  | PRI |     |    |
| TAG           | varchar(255) | YES | MUL | NA   |    |
| Dzial          | varchar(255) | YES |   | NULL  |    |
| Data_Zakupu       | date     | YES |   | NULL  |    |
| Data_Gwarancji     | date     | YES |   | NULL  |    |
| Numer_Faktury      | varchar(255) | YES |   | NULL  |    |
| Numer_Srodka      | varchar(255) | YES |   | NULL  |    |
| Firma_Serwisujaca    | varchar(255) | YES |   | NULL  |    |
| Nr_Umowy_Serwisowej   | varchar(255) | YES |   | NULL  |    |
| Roczny_Koszt_Serwisu  | int(11)   | YES |   | NULL  |    |
| OPIS          | varchar(255) | YES |   | NULL  |    |
| Aplikacja        | varchar(255) | YES |   | NULL  |    |
| Typ           | varchar(255) | YES |   | NULL  |    |
| Purchase_Price     | double    | YES |   | NULL  |    |
| Yearly_Maintenance_Cost | double    | YES |   | NULL  |    |
+-------------------------+--------------+------+-----+---------+-------+
0

zobacz coś takiego

UPDATE accountinfo, bios SET accountinfo.typ='SERVER' WHERE accountinfo.deviceid=bios.deviceid AND bios.SMODEL LIKE 'Power%' AND accountinfo.typ IS NULL;

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0