[mysql] Sprawdzić i dodać jak nie istnieje dany rekord.

0

Mam takie pytanie, jak za pomocą zapytania sprawdzić czy dany rekod istnieje, a jeżeli nie istnieje to żeby go utworzył.

np.

UPDATE tabelka SET value='true',type=0 WHERE name='auto_mailing';

i jak nie znajdzie pola o nazwie "auto_mailing" to żeby go utworzył z takim samymi wartościami "value" i "type" jak w powyższym zapytaniu.

0

SELECT ...
jeśli ilość pobranych wierszy jest = 1 to
UPDATE
jeśli nie
INSERT

:)

0

Można odwrotnie:
http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/en/insert.html
insert, który przy błędzie istnienia takiego rekordu dokona update

Niestety, wymaga MySQL 5.0 [przynajmniej na moim 4.x nie działało]

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1