Złączenie wielu rekordów z kilku kolumn w jeden

0

Witam, mam problem z uzyskaniem prawidłowego wyniku w zapytaniu SQL.
Wynik widoczny w załączniku numer jeden.
Chciałabym aby trzy widoczne wiersze złączyły się w jeden, a tym samym uniknąć kolumn z wartościami NULL.
Oczekiwany wynik:

16 | Abonament RTK_ECC076256 | REBY | 1 | 1680,96 | 110 | 110 | NIE |

Generalnie zapytanie jest dość długie, nie wiem, który fragment należy umieścić aby spojrzenie na problem było klarowniejsze.
Dlatego też, wkleję całe zapytanie do bazy.

SELECT DISTINCT 
    WSZYSTKO.PRODUKT AS TOWAR ,
    WSZYSTKO.MAGAZYN_ID AS MAGAZYN ,
    WSZYSTKO.ilość ,
    WSZYSTKO.netto ,
    WSZYSTKO.ILOSC_DNI_OD_OSTATNIEGO_DOKUMENTU ,
    WSZYSTKO.ILOSC_DNI_NA_MAGAZYNIE ,
    WSZYSTKO.CZY_ARCHIWALNY
FROM  ( SELECT DISTINCT TABELA.PRODUKT_INDEKS ,
          TABELA.PRODUKT ,
          TABELA.MAGAZYN_ID ,
          TABELA.ilość ,
          TABELA.netto ,
          NULL AS ILOSC_DNI_OD_OSTATNIEGO_DOKUMENTU ,
          NULL AS ILOSC_DNI_NA_MAGAZYNIE ,
          TABELA.CZY_ARCHIWALNY
     FROM   ( SELECT DISTINCT m.PRODUKT_INDEKS AS PRODUKT_INDEKS ,
                produkt.PRODUKT AS PRODUKT ,
                m.MAGAZYN_ID AS MAGAZYN_ID ,
                SUM(m.ZS_Ilość) AS ilość ,
                SUM(m.ZS_Netto) AS netto ,
                produkt.CZY_ARCHIWALNY
           FROM   CSTMP_B_MAGAZYNY AS m
                LEFT OUTER JOIN CSTMP_B_MAGAZYN AS mag ON mag.MAGAZYN_ID = m.MAGAZYN_ID
                LEFT OUTER JOIN CSTMP_B_PRODUKT AS produkt ON produkt.PRODUKT_INDEKS = m.PRODUKT_INDEKS
           WHERE   ( m.BRANŻA_ID = 'E' )
           GROUP BY m.PRODUKT_INDEKS ,
                produkt.PRODUKT ,
                m.MAGAZYN_ID ,
                produkt.CZY_ARCHIWALNY
           HAVING  ( SUM(m.ZS_Ilość) <> 0 )
                AND ( SUM(m.ZS_Netto) <> 0 )
          ) AS TABELA
     GROUP BY TABELA.PRODUKT_INDEKS ,
          TABELA.PRODUKT ,
          TABELA.MAGAZYN_ID ,
          TABELA.ilość ,
          TABELA.netto ,
          TABELA.CZY_ARCHIWALNY
     UNION all
     SELECT  DISTINCT PRODUKT_INDEKS ,
          PRODUKT ,
          NULL AS MAGAZYN_ID ,
          NULL AS ILOŚĆ ,
          NULL AS NETTO ,
          ILOSC_DNI_OD_OSTATNIEGO_DOKUMENTU ,
          NULL AS ILOSC_DNI_NA_MAGAZYNIE ,
          NULL AS CZY_ARCHIWALNY
     FROM   ( SELECT  DISTINCT t1a.PRODUKT_INDEKS ,
                t2.PRODUKT ,
                t1a.dni AS ILOSC_DNI_OD_OSTATNIEGO_DOKUMENTU
           FROM   ( SELECT DISTINCT  PRODUKT_INDEKS ,
                      MIN(Dni) AS dni
                 FROM   ( SELECT DISTINCT  s.PRODUKT_INDEKS ,
                            pro.PRODUKT ,
                            DATEDIFF(d, s.DATA_DOK, GETDATE()) AS Dni
                       FROM   CSTMP_B_SPRZEDAŻ AS s
                            INNER JOIN CSTMP_B_PRODUKT
                            AS pro ON pro.PRODUKT_INDEKS = s.PRODUKT_INDEKS
                       WHERE   ( s.BRANŻA_ID = 'E' )
                            AND ( s.DATA_SPRZEDAŻY > 2016
                               - 12 - 31 )
                      ) AS t1
                 GROUP BY PRODUKT_INDEKS
                ) AS t1a
                INNER JOIN ( SELECT DISTINCT s.PRODUKT_INDEKS ,
                          pro.PRODUKT ,
                          DATEDIFF(d, s.DATA_DOK, GETDATE()) AS Dni
                       FROM  CSTMP_B_SPRZEDAŻ AS s
                          INNER JOIN CSTMP_B_PRODUKT
                          AS pro ON pro.PRODUKT_INDEKS = s.PRODUKT_INDEKS
                       WHERE ( s.BRANŻA_ID = 'E' )
                          AND ( s.DATA_SPRZEDAŻY > 2016
                             - 12 - 31 )
                      ) AS t2 ON t2.Dni = t1a.dni
                           AND t2.PRODUKT_INDEKS = t1a.PRODUKT_INDEKS
          ) AS TABLICA2
     GROUP BY TABLICA2.PRODUKT_INDEKS ,
          TABLICA2.PRODUKT ,
          TABLICA2.ILOSC_DNI_OD_OSTATNIEGO_DOKUMENTU
     UNION ALL
     SELECT  DISTINCT PRODUKT_INDEKS ,
          PRODUKT ,
          NULL AS MAGAZYN_ID ,
          NULL AS ILOŚĆ ,
          NULL AS NETTO ,
          NULL AS DNI_OD_OSTATNIEGO_DOKUMENTU ,
          ILOSC_DNI_NA_MAGAZYNIE ,
          NULL AS CZY_ARCHIWALNY
     FROM   ( SELECT DISTINCT  tab1a.PRODUKT_INDEKS ,
                tab2.PRODUKT ,
                tab1a.Dni AS ILOSC_DNI_NA_MAGAZYNIE
           FROM   ( SELECT DISTINCT PRODUKT_INDEKS ,
                      MIN(Dni) AS Dni
                 FROM   ( SELECT DISTINCT M.PRODUKT_INDEKS ,
                            pro.PRODUKT ,
                            DATEDIFF(d, M.DATA, GETDATE()) AS Dni
                       FROM   CSTMP_B_MAGAZYNY AS M
                            INNER JOIN CSTMP_B_PRODUKT
                            AS pro ON pro.PRODUKT_INDEKS = M.PRODUKT_INDEKS
                       WHERE   ( M.BRANŻA_ID = 'E' )
                            AND ( M.DATA > 2016
                               - 12 - 31 )
                      ) AS tab1
                 GROUP BY PRODUKT_INDEKS
                ) AS tab1a
                INNER JOIN ( SELECT DISTINCT M.PRODUKT_INDEKS ,
                          pro.PRODUKT ,
                          DATEDIFF(d, M.DATA, GETDATE()) AS Dni
                       FROM  CSTMP_B_MAGAZYNY AS M
                          INNER JOIN CSTMP_B_PRODUKT
                          AS pro ON pro.PRODUKT_INDEKS = M.PRODUKT_INDEKS
                       WHERE ( M.BRANŻA_ID = 'E' )
                          AND ( M.DATA > 2016 - 12
                             - 31 )
                      ) AS tab2 ON tab2.Dni = tab1a.Dni
                            AND tab2.PRODUKT_INDEKS = tab1a.PRODUKT_INDEKS
          ) AS TABELA3
     GROUP BY TABELA3.PRODUKT_INDEKS ,
          TABELA3.PRODUKT ,
          TABELA3.ILOSC_DNI_NA_MAGAZYNIE
    ) AS WSZYSTKO
GROUP BY WSZYSTKO.ILOSC_DNI_OD_OSTATNIEGO_DOKUMENTU ,
    WSZYSTKO.PRODUKT_INDEKS ,
    WSZYSTKO.PRODUKT ,
    WSZYSTKO.MAGAZYN_ID ,
    WSZYSTKO.ilość ,
    WSZYSTKO.netto ,
    WSZYSTKO.ILOSC_DNI_NA_MAGAZYNIE ,
    WSZYSTKO.CZY_ARCHIWALNY
ORDER BY WSZYSTKO.PRODUKT

Pozdrawiam serdecznie,
Wlina

0

Jak dobrze rozumiem, masz 3 selekty i potrzebujesz otrzymać z nich jeden wiersz? Nie da się tego osiągnąć po przez union all. Musisz te trzy selecty połączyć w Join. Poza tym strasznie dużo masz DISTINCTów co spowoduje znaczny spadek wydajności.

0

@Tomek Pycia: Tylko teraz nie bardzo wiem gdzie teraz wstawic sugerowane JOINy??
Przepraszam, dopiero sie ucze.

0

A na jakiej to bazie robisz? Te JOINy trzeba wstawić tak, jak masz w tych podzapytaniach. To projekt na zaliczenie? Mam wrażenie, że to zapytanie jest strasznie skomplikowanie, a takie nie musi być, ale nie wiem, jaka jest baza i jakie są wymagania dla tego zapytania, żeby coś więcej powiedzieć. Nie znam też bazy, która łyknie datę w takiej postaci:

AND ( s.DATA_SPRZEDAŻY > 2016 - 12 - 31 
2

Ale sieka...

Masz 3 uniony z czego pierwszy jeszcze rozumiem to dwa pozostale są zagadką, dlaczego joinujesz się po tym samym: w drugim unionie podzapytanie t1a i 1t2 i analogiczne zapytanie z 3 joina tab1a i tab2?

Odpowiem tak, mimo odpowiedzi @Tomek Pycia można połączyć te wiersze wjeden, nieelegancko ale da się:

select
  PRODUKT_INDEKS ,
  PRODUKT ,
  max(MAGAZYN_ID) MAGAZYN_ID ,
  max(ilość) AS ILOŚĆ ,
  max(netto) AS NETTO ,
  max(DNI_OD_OSTATNIEGO_DOKUMENTU) AS DNI_OD_OSTATNIEGO_DOKUMENTU ,
  max( ILOSC_DNI_NA_MAGAZYNIE) as ILOSC_DNI_NA_MAGAZYNIE ,
  max(CZY_ARCHIWALNY) AS CZY_ARCHIWALNY
from
  (
  --cale to Twoje wielkie zapytanie
  ) dt
group by 
  PRODUKT_INDEKS ,
  PRODUKT 

Można też trochę uprościć to co napisałąs i zrobić mniej więcej tak:

SELECT 
    m.PRODUKT_INDEKS AS PRODUKT_INDEKS,
    produkt.PRODUKT AS PRODUKT,
    m.MAGAZYN_ID AS MAGAZYN_ID,
    SUM(m.ZS_Ilość) AS ilość,
    SUM(m.ZS_Netto) AS netto,
   max(DATEDIFF(d, s.DATA_DOK, GETDATE())) as ILOSC_DNI_OD_OSTATNIEGO_DOKUMENTU,
   max(case when m.data >'2016-12-31' and M.BRANŻA_ID = 'E' then DATEDIFF(d, M.DATA, GETDATE()) else null end) ILOSC_DNI_NA_MAGAZYNIE
    produkt.CZY_ARCHIWALNY
FROM 
  CSTMP_B_MAGAZYNY AS m
   LEFT OUTER JOIN CSTMP_B_MAGAZYN AS mag ON mag.MAGAZYN_ID = m.MAGAZYN_ID
   LEFT OUTER JOIN CSTMP_B_PRODUKT AS produkt ON produkt.PRODUKT_INDEKS = m.PRODUKT_INDEKS
  LEFT JOIN  CSTMP_B_SPRZEDAŻ   AS s on produkt.PRODUKT_INDEKS = s.PRODUKT_INDEKS 
                and s.BRANŻA_ID = 'E'
                AND s.DATA_SPRZEDAŻY > '2016-12-31'
GROUP BY m.PRODUKT_INDEKS,
     produkt.PRODUKT,
     m.MAGAZYN_ID,
     produkt.CZY_ARCHIWALNY
HAVING
  (SUM(m.ZS_Ilość) <> 0)
   AND (SUM(m.ZS_Netto) <> 0);
0

Nie mam jakoś weny na analizowanie całości, ale można użyć funkcji analitycznych.

Dla oracla wyglądałoby to tak:

with prepared_data as ( 
  /* Twoje zapytanie */ 
)
select 
  abonament,
  max(attr1) keep (dense_rank last order by case when attr1 is null then 1 else 2 end) as attr1,
  max(attr2) keep (dense_rank last order by case when attr1 is null then 1 else 2 end) as attr2
from 
  prepared_data
group by 
  abonament;

Logika następująca:

 1. Twoje zapytanie wrzucamy do osobnego bloku i nazywamy prepared_data
 2. Agregujemy po abonamencie (group by abonament)
 3. Per abonament wybieramy maksymalną wartość atrybutu, ale według rangi, którą sami określamy
0

@Tomek Pycia: Na Microsoft SQL Server. Coś kombinuję, ale nadal nic. Jestem na stażu w firmie i jest to moje zadanie. Data akurat jest ok.
Niemniej jednak, dziękuję Ci serdecznie za odpowiedź :)

@Panczo: Pętle z t1 i t1a oraz tab1 i tab1a powstały na początku tej wielkiej plątaniny i miały za zadanie sprawdzić prawdziwość zapytania.
Przez group by działa.Wynik zapytania jest lepszy, jednak nadal zbyt dużo NULL, mimo iż przy nowym zapytaniu sprawdzającym np. Magazyn_ID się pojawia.

Sprawdziłam Twoje zapytanie, mieli strasznie długo, bo aż 10 min. Ale działa - wynik zapytania zdecydowanie lepszy od mojego.
Dziękuję uprzejmie za odpowiedź :)

0

Ewelina pętli to w zapytaniu nie widzę, ale czas 10 minut to calkiem sporo, tu już trzeba by się zagłębiać w strukturę danych i zobaczyć plan wykonania, wynik nie może być lepszy, to jest albo dobry, albo zły, patrząc na to co tam masz to nie wiem:

 1. Po co join po nieużywanej tabeli: CSTMP_B_MAGAZYN
 2. join z CSTMP_B_PRODUKT na moje wyczucie powinien być inner nie left

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0