Tak jak w temacie taki błąd wyskakuje mi podczas próby insertu string'ów zawierających polskie znaki.

show variables like '%colla%';
+----------------------+-------------------+
| Variable_name    | Value       |
+----------------------+-------------------+
| collation_connection | utf8_general_ci  |
| collation_database  | latin1_swedish_ci |
| collation_server   | latin1_swedish_ci |
+----------------------+-------------------+

Próbowałem zmieniać poprzez:

set collation_server = utf8_general_ci;
set collation_database = utf8_general_ci;

Jednakże to nic nie dawało, dodatkowo przy ponownym uruchomieniu znów wracało do stanu wcześniejszego(tabela wyżej).

show variables like '%charac%';

Tutaj też wkrada mi sie latin.

+--------------------------+----------------------------+
| Variable_name      | Value           |
+--------------------------+----------------------------+
| character_set_client   | utf8            |
| character_set_connection | utf8            |
| character_set_database  | latin1           |
| character_set_filesystem | binary           |
| character_set_results  | utf8            |
| character_set_server   | latin1           |
| character_set_system   | utf8            |
| character_sets_dir    | /usr/share/mysql/charsets/ |
+--------------------------+----------------------------+

Tutaj próbowałem ustawić;

set character_set_database = utf8;
set character_set_server = utf8;

Niestety nijak to pomaga.

Następna próba wymuszenia utf'a na samej bazie:

alter database przychodnia character set utf8mb4 collate utf8mb4_unicode_ci;

Również nijak.

A jeśli wyłączyłem którąś flagę to dodawało mi wpisy typu.

Za?o?enie aparatu

Jako IDE używam DataGrip.
Jako Global Encoding mam ustawione UTF-8
Project Encoding <system default:="Default:" utf-8="Utf-8">

========================================= edit

SELECT
 `tables`.`TABLE_NAME`,
 `collations`.`character_set_name`
FROM
 `information_schema`.`TABLES` AS `tables`,
 `information_schema`.`COLLATION_CHARACTER_SET_APPLICABILITY` AS `collations`
WHERE
 `tables`.`table_schema` = DATABASE()
 AND `collations`.`collation_name` = `tables`.`table_collation`
;

Poprzez tego selecta dowiedziałem się o niepoprawnym kodowaniu tylko tabel.

Rozwiązanie :

ALTER TABLE nazwa_tabeli CONVERT TO CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci;
ALTER TABLE nazwa_tabeli DEFAULT CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci;

Temat można zamknąć.