Mam plik FMB (Oracle Forms ISA) zapisany na dysku.

Gdzieś w kodzie jest błąd, pomimo którego form się kompiluje. Jednak ja mam zadanie dojść gdzie w kodzie jest ten błąd..

teraz tak: dokumentacja Oracla wskazuje dwie metody debuggingu:

a) interakcję instrukcją API/SAPI ::
message ('msgBody');

b) pisanie line-per-xce.

Rezultat punktu a jest taki że pasek rea/statusBase wywala wpisany string ale CN sra /apperror

Kod formy to

begin
	dbms.put_line(pricegross - ((pricegross/18)/100)); --should be working now.
end;

Ale nie działa, jak to zdebugować?