Suma całej kolumny - mssql

0

Mam następującą tablę nazwa, wartosc, czas. Wygląda tak:
user image

Oto napisany kod:

;WITH [cteRows] AS
(
  SELECT [nazwa],
      [wartosc],
      [czas],
      ROW_NUMBER() OVER (ORDER BY [czas]) AS [RowNumber]
  FROM [test].[dbo].[coldbox7]
  WHERE [nazwa] = 'coldbox7/WymianaDanychDB/Hydraulic' 
  AND [czas] >= '2016-07-14 22:00:00.000' 
  AND [czas] <= '2016-07-14 22:30:00.000'
) 
SELECT mc.[RowNumber],
    mc.[czas],
    mc.[nazwa],
    mc.[wartosc],
    DATEDIFF(SECOND, mc.[czas], ISNULL(mp.[czas], mc.[czas])) AS [Wsekundach]
FROM [cteRows] mc 
LEFT JOIN [cteRows] mp 
  ON mc.[RowNumber] = mp.[RowNumber] + 1 
WHERE mc.[wartosc] = 0 

Oto jaki mam wynik:
user image

Jak mogę zrobić sumę wartości kolumny [Wsekundach] aby zamiast kilku wierszy mieć tylko jeden z sumą?

0

Druga część zamiast

SELECT mc.[RowNumber],
    mc.[czas],
    mc.[nazwa],
    mc.[wartosc],
    DATEDIFF(SECOND, mc.[czas], ISNULL(mp.[czas], mc.[czas])) AS [Wsekundach]
FROM [cteRows] mc 
LEFT JOIN [cteRows] mp 
  ON mc.[RowNumber] = mp.[RowNumber] + 1 
WHERE mc.[wartosc] = 0 

daj

SELECT Sum(
    DATEDIFF(SECOND, mc.[czas], ISNULL(mp.[czas], mc.[czas])) 
)AS [Wsekundach]
FROM [cteRows] mc 
LEFT JOIN [cteRows] mp 
  ON mc.[RowNumber] = mp.[RowNumber] + 1 
WHERE mc.[wartosc] = 0 

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0