Przy testowaniu okienka nie mogę wybrać z listy żadnego z wymienionych.
Wyskakuje komunikat "Nie można edytowac formantu; jest on związany z wyrażeniem ..."
Widać na poniższym obrazku
user image