Zapytanie update, złączenie trzech tabel

0

Mam problem z zapytaniem sqla. Chcę zaktualizować jedno pole jednego rekordu w tabeli.
Struktura tabel wygląda tak:

Tabela model:

id_modele serial NOT NULL,
 nazwa character varying(30),
 ilosc integer,
 pozostala_ilosc integer,
 cena numeric,
 CONSTRAINT modele_pkey PRIMARY KEY (id_modele ) 

Tabela rowery:

  id_rowery serial NOT NULL,
 typ_id_typ integer NOT NULL,
 modele_id_modele integer NOT NULL,
 rok_produkcji integer,
 kolor character varying,

Tabela rezerwacje:

  id_rezerwacje serial NOT NULL,
 rowery_id_rowery integer NOT NULL,
 klient_id_klienta integer NOT NULL,
 data_rezerwacji timestamp without time zone,
 ile_dni integer, 

Chcę zrobić UPDATE pola pozostala_ilosc z tabeli model dla rekordu, który ma największy id_rezerwacji.
Napisałam select, który wyciąga mi pozostala_ilosc z odpowiedniego rekordu w taki sposób:

 SELECT m.pozostala_ilosc FROM rowery r JOIN modele m 
  ON m.id_modele = r.Modele_id_modele WHERE r.id_rowery = (
              SELECT rowery_id_rowery 
              FROM rezerwacje 
              WHERE id_rezerwacje 
              IN (SELECT MAX(id_rezerwacje) 
              FROM rezerwacje) );

i teraz próbowałam zrobić update w taki sposób:

 UPDATE modele SET pozostala_ilosc = (SELECT m.pozostala_ilosc FROM rowery r JOIN modele m 
  ON m.id_modele = r.Modele_id_modele WHERE r.id_rowery = ( SELECT rowery_id_rowery FROM rezerwacje 
    WHERE id_rezerwacje IN (SELECT MAX(id_rezerwacje) FROM rezerwacje) ) ) -1 

ale zmieniły mi się wartości pozostala_ilosc w całej tabeli, a nie tylko w jednym rekordzie jak tego oczekiwałam. Czy mógłby mi ktoś podpowiedzieć co poprawić? Podejrzewam, że brakuje jakiegoś WHERE'a, ale nie wiem jak go sformułować :(

0

W załączniku znajduje się printscreen z graficznego przedstawienia tabel, może tak będzie łatwiej

0

Spróbuj

UPDATE Modele
  SET pozostala_ilosc = (pozostala_ilosc - 1)
 WHERE id_modele =
    (SELECT id_modele
     FROM modele m
     JOIN rowery r
      ON r.Modele_id_modele = m.id_modele
     JOIN Rezerwacje re
      ON r.id_rowery = re.rowery_id_rowery
     WHERE re.id_rezerwacje = (SELECT MAX(ID_REZERWACJE)
                   FROM Rezerwacje));

:)

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0