Niezrozumiałe insufficient privileges

0

Potrzebuję miejsca dla tymczasowych danych w procedurze i aktualnie próbuję widoku, ale dostaję ten sam komunikat co przy globalnej tabeli tymczasowej, którą tworzyłem podobnie wcześniej: ORA-01031: insufficient privileges, czego nie rozumiem, bo jestem zalogowany jako SYSTEM i spoza procedury jestem w stanie wykonać to bez problemu, a więc pewnie nie wiem o czymś, czego dotąd jeszcze nie wygoogle'owałem, mogę liczyć na pomoc?

create or replace procedure proc
(...)
is
...
begin
...
while ...
loop
execute immediate 'create or replace view tempview as select field1, field2 from sometable where sth = ''' || sthsim || ''' and instr(''' || somerecord || ''', '''|| item ||''') = 0';
...
end loop;
end;
0
CREATE OR REPLACE PROCEDURE proc
(...)
AUTHID CURRENT_USER
IS

i doczytaj sobie po co to

0

Dotąd nie miałem o tym pojęcia, a teraz procedura będzie wywoływana z uprawnieniami usera (nie jak authid definer z uprawnieniami twórcy), który ją wywołuje, więc SYSTEMu na szczęście.

Działa, duże dzięki !

0

U mnie domyślnie system ma takie uprawnienia

select * from dba_sys_privs
where grantee = 'SYSTEM';

USERNAME            PRIVILEGE                ADMIN_OPTION 
------------------------------ ---------------------------------------- ------------ 
SYSTEM             GLOBAL QUERY REWRITE           NO      
SYSTEM             CREATE MATERIALIZED VIEW         NO      
SYSTEM             CREATE TABLE               NO      
SYSTEM             UNLIMITED TABLESPACE           YES     
SYSTEM             SELECT ANY TABLE             NO 

czyli nie ma uprawnień CREATE VIEW ani CREATE ANY VIEW.

U Ciebie pewno jest podobnie.

W procedurach są brane pod uwagę tylko uprawnienia przypisane wprost, ale już nie poprzez rolę.

Role są brane pod uwagę tylko przy interaktywnej sesji oraz w procedurach utworzonych z dyrektywą AUTHID CURRENT_USER
Użytkownik SYSTEM posiada takie role:

select * from dba_role_privs
where grantee = 'SYSTEM';

GRANTEE            GRANTED_ROLE          ADMIN_OPTION DEFAULT_ROLE 
------------------------------ ------------------------------ ------------ ------------ 
SYSTEM             AQ_ADMINISTRATOR_ROLE     YES     YES     
SYSTEM             CONNECT            NO      YES     
SYSTEM             DBA              YES     YES   

Rola DBA pozwala tworzyć i kasować widoki (view)

select * from dba_sys_privs
where grantee = 'DBA' and privilege like '%VIEW%'
;

GRANTEE            PRIVILEGE                ADMIN_OPTION 
------------------------------ ---------------------------------------- ------------ 
DBA              DROP ANY MATERIALIZED VIEW        YES     
DBA              DROP ANY VIEW              YES     
DBA              CREATE VIEW               YES     
DBA              UNDER ANY VIEW              YES     
DBA              ALTER ANY MATERIALIZED VIEW       YES     
DBA              CREATE ANY VIEW             YES     
DBA              MERGE ANY VIEW              YES     
DBA              CREATE ANY MATERIALIZED VIEW       YES     
DBA              CREATE MATERIALIZED VIEW         YES 

Na koniec generalna uwaga - w schematach SYS i SYSTEM nie należy tworzyć żadnych obiektów,
ani tym bardziej testować żadnych rzeczy. Przypadkowo coś skasujesz, zmienisz,
albo zapełnisz SYS/SYSTEM tablespace i kłopoty - grozi instalacja bazy od zera albo odtwarzanie z backupu.

0

Zaglądam tutaj od jakiegoś czasu i cieszę się, że to miejsce istnieje, właśnie pomogliście mi to zrozumieć (dziwiłem się, że system nie może zrobić 'wszystkiego', ot tak) i przy okazji poszukiwań znalazłem impuls do szukania głębiej. Dzięki za poświęcony czas, pomoc i dobre rady panowie

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0