Polecenie if w oracle?

0

Mam do was pytanie posiadam taki kodzik programu

create or replace procedure stan(ttytul varchar2)
is
cursor c1 is select f.tytul , k.nazwisko , k.imie , r.data_wyp , r.data_zwr from klienci k , filmy f , rejestr r
where
ttytul=f.tytul and f.id=r.id_filmu and r.nr_karty=k.id 
order by f.tytul;
zm c1%ROWTYPE;
begin
for zm in c1 loop
if zm.data_wyp=NULL then
dbms_output.put_line('"'||zm.tytul||'" Pozycja niewypozyczona ');
else
dbms_output.put_line('"'||zm.tytul||'" Pozycja wypozyczona przez "'||zm.nazwisko||'" "'||zm.imie||'" data wypozyczenia "'||zm.data_wyp||'" data zwrotu "'||zm.data_zwr||'"');
end if;
end loop;
end stan;
/
show err;

i nie wiem czemu ale wartos przy if zm.data_wyp jest wprowadzona NULL a mi zamiast wejsc do tego ifa pomija go i wypisuje to co po else [???]

0

if zm.data_wyp=NULL then

zmień na:
if zm.data_wyp isnull then

0

Wielke dzieki poszlo i moge juz oddac projekt [browar]

0

Wielke dzieki poszlo i moge juz oddac projekt [browar]

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0