PageControl - pytanie?!?

0

Jak stworzyć po naciśnięciu przycisku nową pozycję w PageControl (TabSheta) ?

DZIĘKUJĘ ZA POMOC!!!

0

Prosty przyklad z helpa :)

var
i: Integer;
begin
with PageControl1 do
for i := 0 to 9 do
with TTabSheet.Create(Self) do
begin
PageControl := PageControl1;
Pages[i].TabVisible := (i mod 2 = 0);
Caption := 'PageIndex: ' +
IntToStr(Pages[i].PageIndex) + ' TabIndex: ' +
IntToStr(Pages[i].TabIndex);
end;
end;
--Pozdrawiam {hello}
Tomasz K.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0