Listview i vsReport

0

Jak w listview (viewstyle vsReport) zapisac cos w podkolumnach (2,3 itd. kolumna)?

0

(ListView1 z 4 kolumnami, 1 na Itemy + 3 na subitemy)

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
i, j : integer;
item :TListItem;
begin
for i:=0 to 5 do
begin
item:=ListView1.Items.Add;
item.Caption:='Item '+inttostr(i);
for j:=0 to 2 do
item.SubItems.Add('SubItem '+inttostr(j));

end;

end;
--Pawel

Delphi6

0

Thx. Działa bez zarzutu

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0