GetFileTime setfiletime

0

Czy ktoś rozgrysł GetFileTime .Tylko nie przeczytał helpa ,a ma gotowe zastosowanie

zaspany

0

zaspany napisał:
Czy ktoś rozgrysł GetFileTime .Tylko nie przeczytał helpa ,a ma gotowe zastosowanie
&gt
Z GetFileTime jest problem, bo plik trzeba otwierać w trybie GENERIC_READ. Jeżeli chcesz odczytać datę i czas powstawnia pliku, modyfikacji i ostatniego dostępu to użyj tego.

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
function GetLocalTime(a:tfiletime):string;
var
mtm :TSystemTime;
at :TFileTime;
ds,ts:ShortString;
begin
filetimetolocalfiletime(a,at);
filetimetosystemtime(at,mtm);
SetLength(ds, GetDateFormat(LOCALE_USER_DEFAULT, 0, @mtm, NIL, @ds[1], 255) - 1);
SetLength(ts, GetTimeFormat(LOCALE_USER_DEFAULT, time_noseconds, @mtm, NIL,
@ts[1], 255) - 1);
Result:=ds+' '+ts;
end;
var
info:TWin32FindData;
uchwyt:THandle;
begin
uchwyt:=FindFirstFile('c:\q.txt',info);
ShowMessage(GetLocalTime(info.ftCreationTime));//możesz wybrać inne niż ftCreationTime
Windows.FindClose(uchwyt);
end;--Jest jeszcze jeden błąd ... :)

--------------Blok reklamowy :) -----
kanał: #4programmers.net lub #4programmers
w sieci POLNet
serwer np.: warszawa.ircnet.pl

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0