Jak zrobić text śmigający za myszką po całym

0

hmm... Żebym mógł coś takiego zrobić po pierwsze muszę wiedzieć kiedy myszka się rusza (by móc przestawić wtedy mój napis) >> do tego wykożystłem Hook'a założonego na cały system (na zdażenie wm_mousemove). I funkcję rysującą napis na pulpicie przy każdym poryszeniu myszki (jest ona także wywoływana przy zmianie text'u napisu).
Problem polega na tym, że należałoby "zmazać" najpierw "stary" napis!! {glowa}
Do tego prubowałem użyć funkcji RedrawWindow lub InvalidateRect ale doszedłem jedynie do odświerzania całej zawartości ekranu (To zbyt zwalnia komputer, jeśli jest robione przy każdym przesunięciu myszy!).

Mój moduł wygląda na razie tak: {hello}

unit Main;

interface

uses
Windows, Messages, SysUtils, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs,
ExtCtrls, ComCtrls, Menus, ScktComp;

type
TMainform = class(TForm)
TrayMenu: TPopupMenu;
Licznik1: TMenuItem; {Przełącznik pokazujący napis}
procedure globalmousemove; {Procedura wykonywana po poruszeniu myszki}
procedure FormCreate(Sender: TObject); {Na początek...}
procedure Licznik1Click(Sender: TObject); {Procedura obsługi przełącznika}
procedure FormDestroy(Sender: TObject); {...i na koniec.}
private
fltr:trect; {To jest region który powinien zostać wymazany!!}
mhook:hhook; {!!!!!!!!!!!!!!

0

Może dobrze by było odczytać jakiś mały fragmencik obrazu przed narysowaniem, potem znowu go zapisać ?????--Pomoc i analiza źródeł wszystko czego potrzebujesz ( no i może odrobinę logicznego myślenia)

0

&gt Dryobates napisał:
&gt Może dobrze by było odczytać jakiś mały fragmencik obrazu przed narysowaniem, potem znowu go zapisać ?????

Jeśli ten fragmęt się zmieni (np ktoś ędzie przesówał myszkę po animacji) to wyjdzie ciekawy efekt {glowa} !! (na pewno nie o to mi chodzi)

Może chciaż wiecie Kogo mam się o to spytać {hello}
--Sebo +)
(Delphi3)

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0