findDialog - Drukowanie

0

hmm... Mam 2 problemy hmm...

1:
Nie wiem jak zrobić wyszukiwanie tekstu w listboxie metoda execute i Onfind nie działają

2:
procedure TForm1.ToolButton19Click(Sender: TObject);
var Line: Integer;
PrintText: TextFile;
begin
if PrintDialog1.Execute then
begin
AssignPrn(PrintText);
Rewrite(PrintText);
Printer.Canvas.Font :=listbox1.Font;
Printer.Canvas.Font.Color:=clBlack;zawsze kolor drukowanego tekstu na czarny
Printer.Canvas.Font.Size:=8;
zawsze czcionka reozmiaru 8
for Line := 1 to listbox1.items.Count - 1 do
{przerwa jest po to aby był margines inaczej obcina}

Writeln(PrintText, '             '+listbox1.items[Line]);   {writes the contents of the Memo1 to the printer object}
CloseFile(PrintText);

end;
end;

to jest kod drukowania w moim programie ale nie wiem jak zrobić aby na końcu każdej strony albo wszystkich stron wydrukował mi jeszce jedną wartość typu string.

Za pomoc dziękuję.

0

Nie wiem dokładnie co chcesz znaleźć, ale jeżeli linijkę w której jest ten tekst to:
NumerLini:=ListBox1.Items.IndexOf(TekstLinijki);
Jeżeli jest to tylko fragment linijki to możesz spróbwować przeszukiwać każdą z osobna (chociaż to nie jest najlepszy, a już na pewno nie najszybszy sposób). Jest jeszcze jakaś metoda, bo sam kiedyś tego szukałem, ale nie chce mi się szukać :(

--Pomoc i analiza źródeł wszystko czego potrzebujesz ( no i może odrobinę logicznego myślenia)

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0