Mały problem.

0

Jak zrobić, aby w edit zmienić litery z małych na duże i odwrotnie? :-) --DELPHI 6
-
[email protected]

0

to ci pomoże
edit1.text := uppercase(edit1.text); *z małych duże
edit1.text := lowercase(edit1.text); *z dużych małe

chyba o to chodzi

0

Jeśli dobrze zrozumiałem, to użyj tej funkcji:

function TForm1.zmien(InText: string): string;
var
I : integer;
begin
for I := 1 to Length(InText) do
begin
if (Ord(InText[i]) &gt= 65) and (Ord(InText[i]) &lt= 90) then
Result := Result + Chr(Ord(InText[i])+ 32);
if (Ord(InText[i]) &gt= 97) and (Ord(InText[i]) &lt= 122) then
Result := Result + Chr(Ord(InText[i]) - 32);
end
end;

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin
Edit1.Text := zmien(edit1.text);
end;

end.

Z textu Gal Anonim zmieni na gAL aNONIM.
Działa tylko do liter A..Z i a..z.

0

Dzięki działa.

{brawo} {brawo} {brawo} --DELPHI 6
-
[email protected]

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1